Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Observation och reflektionsmall för projekten Vä förskola

Skapad 2019-12-18 12:39 i Vä förskola Kristianstad
Förskola

Innehåll

                        

                     

 

 

  Undersökningsperiod 1

 

Undersökning av möjligheter utifrån temat "när vi möter vår omvärld"

 

Frågor inför start av projekt.

Vad är vi pedagoger nyfikna på? Förberedelser

Vilka behov/intressen ser vi i barngruppen?

Hur väcker vi intresse och nyfikenhet hos barnen?

Vilka upplevelser vill vi ge för att väcka intresse?

 

 •   
 •   
 •   
 •   
 •   

 

 

 Vad har vi sett och vilka reaktioner (nyfikenhet, fascination,glädje, undran mm) har barnen visat?

Vad finns att bygga vidare på?

 

 

 

                                                      

                     

   

Projektbeskrivning 1 

 

Vad har vi kommit fram till att vi ska arbeta med i detta projekt?   

Varför ska vi arbeta med just detta? (tankar , åsikter, intressen behov vi sett i barngrupperna)

 

 

Vad tänker vi att barnen konkret ska lära sig?

 

 

 

Vilka läroplansmål knyter de an till?

 

 

 

Hur tar vi reda på barnens nuvarande förståelse för projektet?

(för att kunna följa barnens utveckling är denna punkt väldigt viktig)

 

 

Vilka ska ingå i projektet? Olika grupper? Personal?

 

 

Ansvarsfördelning/ vem gör vad?

 

Metoder?

 

Aktiviteter? 

 

Böcker/material ?

 

                                                                                     

 

                                          

 

 

Observationer

 

Här lägger vi till så många observationstillfällen som vi behöver.

 

Ex på frågor till reflektionerna kring observationerna 

 • Vad kommunicerar barnen om?
 • Hur kommunicerar barnen?
 • Hur och vad undersöker barnen?
 • Vilka uttryck, avtryck kan vi se i barngruppen?

 

Observationstillfällen från olika händelser (datum)

 •                
 •   
 •   
 •    
 •   
 •  

 

Reflektioner / analyser / görs regelbundet utifrån det vi observerat

 

Vilka lärprocesser kan vi se att barnen är i?

På vilka sätt har barnen möjlighet att påverka / reflektera under projektets gång?

På vilka sätt kan vi se barnens (barnets) förändrade kunnande?

Om inte vad beror det på? 

 

 

 

Vilka nya frågor väcks i det som vi, barnen och vårdnadshavarna sett/ hört,

tolkat, reflekterat och analyserat kring?

 

 

 

Behöver vi tillföra något i miljön, leken och /eller i undersökandet för att utmana barnen vidare?

 

 

 

Hur ger vi tillbaka det vi får syn på till verksamheten?

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

Utveckling av projektet

 

 

                                                      

                     

 

Vid start av ett helt nytt projekt börjar vi om med en ny undersökningsperiod...

Kopiera ett nytt tomt dokument och ändra till undersökningsperiod 2

 

                                                                                                                                         

 

                                                      

                     

 

 

                                              

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: