Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande texter

Skapad 2019-12-18 12:49 i Enångers skola Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Svenska
Arbetsområde om instruerande texter - alltså texter som förklarar hur du ska göra något.

Innehåll

Mål

 • Veta vad som är typiskt för en instruerande text
 • Kunna skriva verb i imperativ
 • Kunna skriva en instruktion tillsammans med en kompis med tydliga, korta meningar i rätt ordning
 • Kunna följa en instruktion som en kompis ger
 • Kunna skriva en egen instruerande text

Hur ska vi nå målen?

 • Läsa olika instruerande texter
 • Diskutera vad som är typiskt för en instruerande text i helklass och grupp
 • Träna på att skriva verb i imperativ på lektionstid och i läxa
 • Skriva en instruktion tillsammans med en klasskompis om hur man ritar av någon och sedan prova att följa den
 • Skriva en egen instruktion om valfritt ämne och få feedback av Maja

Hur ska du visa att du nått målen?

 • Arbetet under lektionstid
 • Din instruktion du skrivit tillsammans med klasskompis
 • Bilden du ritat genom att följa din klasskompis instruktion
 • Din instruktion du skrivit själv

Matriser

Sv
Instruerande texter

Grammatik

Du ska skriva alla dina texter med korrekt grammatik och veta hur man skriver verben i en instruerande text.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Verb i imperativ
Du ska kunna skriva verb i imperativ.
Du har inte fyllt i din läxa eller skrivit verben i läxan i fel form. När du skriver instruerande texter tillsammans med någon eller själv så skriver du verben i fel tempus eller bara några verb i imperativ.
Du har fyllt i din läxa med rätt tempus på dina verb. När du skriver instruerande texter tillsammans med någon eller själv så skriver du de flesta verben i imperativ.
Du har fyllt i din läxa med rätt tempus på dina verb. När du skriver instruerande texter tillsammans med någon eller själv så skriver du alla verb i imperativ.

Gemensam instruerande text

Du ska kunna skriva en instruerande text tillsammans med en klasskompis.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Samarbetet med kompis
Du och din axelkompis ska samarbeta för att skriva en text.
Du har inte bidragit till instruktionen tillsammans med din kompis eller du har tagit över och inte låtit din kompis bidra till arbetet.
Du har bidragit till arbetet med instruktionen och du har gjort försök till att bjuda in din axelkompis att bidra till arbetet.
Du har bidragit till arbetet med instruktionen, du har uppmuntrat och bjudit in din axelkompis till arbetet.
Punktform och ordning
Din och din axelkompis gemensamma text ska vara skriven i punktform och i korrekt ordning för att utföra instruktionen.
Er text är skriven i flytande text. Instruktionerna kommer i fel ordning eller en ordning som är förvirrande.
Er text är skriven i punktform med tydligt utmärkta punkter med siffror eller punkter. Punkterna kommer i rätt ordning så att instruktionen är lätt att följa.
Meningarna
Meningarna i din och din axelkompis text ska vara korta och tydliga.
Era meningar är långa eller svåra att förstå.
Era meningar är korta och det går utifrån sammanhanget att förstå hur man ska göra.
Era meningar är korta, men ändå lätta att förstå utan förklaring.

Din egen instruerande text

Du ska kunna skriva en egen instruerande text.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Textens form
Din text ska innehålla rubrik, materiallista och instruktioner.
Din saknar en eller flera av: -Rubrik -Materiallista -Instruktioner
Din text har: -Rubrik -Materiallista -Instruktioner
Din text har: -Rubrik -Materiallista -Instruktioner Alla delar är i rätt ordning och tydligt skrivna så att instruktionen är lätt att följa. Till exempel är din rubrik lämplig för innehållet utan att vara lång och din materiallista innehåller allt man behöver och hur mycket.
Punktform och ordning
Din text ska vara skriven i punktform och i korrekt ordning för att utföra instruktionen.
Din text är skriven i flytande text. Instruktionerna kommer i fel ordning eller en ordning som är förvirrande.
Din text är skriven i punktform med tydligt utmärkta punkter med siffror eller punkter. Punkterna kommer i rätt ordning så att instruktionen är lätt att följa.
Meningarna
Meningarna i din text ska vara korta och tydliga.
Dina meningar är långa eller svåra att förstå.
Dina meningar är korta och det går utifrån sammanhanget att förstå hur man ska göra.
Dina meningar är korta, men ändå lätta att förstå utan förklaring.
Bilderna
Till din instruerande text ska du ha en förtydligande bild eller flera bilder.
Du har inga bilder till din instruktion.
Du har en bild till din instruktion som förtydligar vad det är man ska göra.
Du har ritat flera bilder som visar steg för steg hur instruktionen ska utföras.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: