Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion- Kristendomen, judendomen och islam

Skapad 2019-12-18 13:08 i Gamla Uppsala skola Uppsala
Religion- judendom, kristendom och islam
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)
Vi ska ta reda på vad religion och tro är och vad det kan betyda för oss människor. Vi kommer att få lära oss mer om kristendomen, judendomen och islam och dessa religioners likheter.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

1. Konkretisering av syfte

Under detta arbete kommer du...

• Att utveckla kunskap om de tre stora religionerna kristendom, islam och judendom.
• Att utveckla förståelse över vad som förenar och vad som skiljer de olika religionerna åt.
• Att utveckla förmåga att reflektera över olika livsfrågor, vilket kan öppna upp för förståelse och respekt mellan människor.

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

Att leva tillsammans

 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Att leva i närområdet

 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.

Att leva i världen

 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Undervisning

 • Du kommer att få lyssna på några av de vanligaste svenska psalmerna.
 • Du kommer att få höra berättelser från de tre olika religionerna. 
 • Du kommer att få lära dig om några kristna, judiska samt muslimska högtider. 
 • Du kommer få lära dig vilka de olika religionernas symboler är, vad de heliga skrifterna heter, var man kan gå för att tillämpa sin religion samt vilken högre makt som är viktig.  

Begrepp vi kommer att samtala om:

kristendom, islam, judendom, synagoga, moskè, kyrka, Tora, Koranen, Bibeln, Gud, Allah och Messias.

Bedömning

När vi är klara med detta arbetsområde ska du:

 •  ha tagit del av några vanliga svenska psalmer.
 •  ha hört några berättelser från de tre olika religionerna. 
 • känna till några kristna, judiska samt muslimska högtider.
 • veta vilka de olika religionernas symboler är, vad de heliga skrifterna heter, var man kan gå för att tillämpa sin religion samt vilken högre makt som är viktig.  
 • Du kommer att få:
 • redovisa muntligt
 • läsa samt skriva faktatexter
 • diskutera i grupper

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera på olika sätt. Vi kommer att använda oss av både papper, penna och digitala verktyg. Vi kommer att synliggöra vårt arbete på klassens blogg: gamlis2011.wordpress.com

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
  SO   3
 • Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
  SO   3

Matriser

SO
Kunskapskrav SO åk 1-3

Icke godtagbar nivå
Godtagbar nivå
Religion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
Exempel från religioner
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.
Bibeln, gudar och myter
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för godtagbar nivå.
Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: