👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sveriges skog, jord ,landskap och städer. Vecka 9-14. 2020

Skapad 2019-12-18 13:58 i Stenhammarskolan 7-9 Flen
Vi kommer att arbeta med några av Sveriges landskap, städer berg och sjöar. Vi kommer att prata om vår huvudstad Stockholm, och ta del av fakta om landet från Malmö i söder till Kiruna i norr. Detta gör vi med hjälp av bilder film och text. Vi skapar bildkollage och kartor av Sverige. Eleverna kommer att välja ett landskap att söka, skriva och redovisa fakta om.
Grundsärskola 6 – 8 Samhällsorienterande ämnen
Du kommer att lära dig fakta om Sverige, vad använder man skogen till? Hur fungerar jordbruket? Uppleva Sverige genom film och besöka olika platser med teknikens hjälp. Det ska väl bli spännande!

Innehåll

 

Detta ska vi arbeta med

Vi tittar på filmer om olika landskap 

Vi arbetar med bilder om de olika landskapen och tittar på olika skogar.

Hur fungerar ett modernt jordbruk.

Vad får man göra och inte göra i naturen?

Vi söker fakta om några städer och några landskap och vad som kännetecknar dessa.

 

Du kommer träna följande förmågor:

 • Du kommer att utveckla din förmåga att reflektera genom att välja, jämföra, bearbeta och lösa problem när du läser och tar del av fakta om Sverige
 • Du kommer att utveckla din kreativa förmåga genom att skapa, planera, genomföra olika moment under arbetet med Sverige
 • Du kommer att utveckla din kommunikativa förmåga genom att lyssna, berätta, beskriva, skriva, söka information, presentera och använda nya ord och begrepp

 

 

Mål

 Detta kommer jag att bedöma både efter och under arbetes gång:

Att du kan berätta något om Stockholm eller någon annan stad

Att du kan peka ut och eller namnge något landskap någon sjö, någon Ö och något hav runt Sveriges kust

Att du visar att du vet namnet på något av våra grannländer

Att du med stöd har sökt och skrivit fakta om skog, jord, natur och städer

 

 

.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger och symboler.
  SO  7-9
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på länder och platser i Europa och övriga världen, som är betydelsefulla för eleven.
  SO  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  SO  7-9
 • Hur man kan använda omskrivningar och visuell förstärkning, till exempel bilder och tecken, för att förstå och göra sig förstådd.
  Sv  7-9
 • Muntliga presentationer. Stödord, bilder och digitala medier och verktyg samt annat för att planera och genomföra en presentation.
  Sv  7-9
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå olika texter. Sökläsning och läsning mellan raderna.
  Sv  7-9

Matriser

SO
Sveriges skog, jord ,landskap och städer.

Du behöver stöd för att uppnå målet
Du uppnår målet ganska självständigt
Uppnår målet helt själv
Mål 1
Du känner igen Svenska flaggan
Mål 2
Du kan berätta något om Stockholm eller någon annan stad i Sverige
Mål 3
Du kan peka ut någon svenska stad på kartan
Mål 4
Du kan peka ut något landskap på kartan
Mål 5
Du kan peka ut någon Ö, sjö eller annat på kartan
Mål 6
Du kan namnet på något av våra grannländer
Mål 7
Du söker fakta om skogen
Ny aspekt
Du skriver fakta om vad skogen används till.
Ny aspekt
Du berättar om jordbruket i Sverige.
Ny aspekt
Du vet vad man får göra och inte göra i naturen.
Ny aspekt
Du kan namnge några stora städer i världen.
Ny aspekt