Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Zoologi djurensutveckling

Skapad 2019-12-18 19:36 i Mjälgaskolan Borlänge
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Bild Biologi Svenska
"Genom undervisningen ska eleverna få inblick i naturvetenskapens världsbild med evolutionsteorin som grund samt få perspektiv på hur den har utvecklats och vilken kulturell påverkan den har haft." (LPO, 2019, s164) "Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter." (LPO, 2019, S.165) Eleven jobbar med de olika djurgrupperna, inom ryggradsdjuren samt insekter på grund av deras sammankoppling med allt levande på jorden. Eleven arbetar med respektive djurgrupp efter genomgång, lära sig kännetecken, samt några vanliga arter, viktiga delar på respektive djur grupp. Efter detta väljer eleven ett djur från respektive djurgrupp, som eleven forskar om och blir expert på. Eleven gör en tankekarta samt skriver en kort text på dator, med eller utan stöd från lärare. Sedan lägger eleven in en passande bild på djuret och skriver ut. Arbetet sätts in i Zoologi boken bredvid bilden på djurets delar. Arbetet med djurens utveckling samarbetar med bilden, se separat pedagogisk planering. Redovisning sker för kompisarna i klassen, med eller utan stöd från vuxen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  SvA  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: