Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gustavianska tiden och inledningen av 1800-talet, vecka 2-7

Skapad 2019-12-18 20:14 i Bergaskolan Uppsala
Grundskola 6 Historia
Hur påverkade den franska revolutionen Sverige? Vilka tankar och idéer fanns det under upplysningstiden? Hur tog Gustav III tillbaka makten? Vilka reformer genomförde Gustav III? Ännu ett krig mot Ryssland! Kungen mördas! Uppror! Ny kungasläkt!

Innehåll

1. Konkretisering av syfte- vad är det eleven ska kunna

Ha kunskap om och kunna resonera om vad som hände under tidsperioden, varför detta hände och vad det ledde till.
Exempel: Hur påverkade den franska revolutionen Sverige? Vilka tankar och idéer fanns det under upplysningstiden? Hur tog Gustav III tillbaka makten?Vilka reformer genomförde Gustav III? Orsaker och konsekvenser av kriget mot Ryssland. Orsaker och konsekvenser av den stora befolkningsökningen.

Ha kunskap om och kunna resonera om några framstående personer som levde då och vad de gjorde för Sverige.
Exempel: Gustav III, Bellman, Gustav IV Adolf, Karl XIII och Karl XIV Johan.

Ha förmågan att använda historiska begrepp.
Exempel: franska revolutionen, upplysningstiden, statskupp, reform, myteri, inbördeskrig, befolkningsökning, vaccin och slussar.

Kunna resonera om vilka spår av tidsperioden vi kan se idag.
Exempel: Operan, Dramaten, Svenska Akademien, Bellmans visor, släkten Bernadotte, Göta Kanal, slussar och Aftonbladet.

Ha förmågan att granska, tolka och värdera källor.

 

2. Undervisningens innehåll - på vilket sätt ska eleven öva på det de ska kunna

Genom att läsa, svara på frågor, se filmer, diskutera och använda olika digitala hjälpmedel.

 

3. Bedömningsuppgifter - hur kommer eleven visa vad den lärt sig

Genom att delta i diskussioner, svara på frågor och genomföra ett skriftligt prov.

 

4. Övrigt - till exempel länkar, bilder och så vidare

Vi kommer att utgå från sidorna 174-207 i Historia 4-6 Utkik. På sidorna 206-207 finns en sammanfattning av dessa sidor.

Användbara länkar för er som önskar:

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-langa-1800-talet/gustavianska-tidens-sverige

https://www.youtube.com/watch?v=LulnEkKCMU4

https://www.youtube.com/watch?v=sVl6vHb86Is

https://www.youtube.com/watch?v=4KEsJxokeN0

https://www.youtube.com/watch?v=GkjmwedehwY&t=3s

https://urplay.se/program/207595-fatta-historia-frihetstid-till-industrialism

https://urplay.se/program/207592-fatta-historia-upplysningen

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Kunskapskrav historia åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Tidsperioder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Undersöka utvecklingslinjer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållande­vis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Utvecklingslinjers påverkan av samtiden
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Använda källmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Spår av historien
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Historiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: