Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden

Skapad 2019-12-19 08:07 i Regnbågen Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Välkomna till Violen. Respekt är ett viktigaste redskap ,Detta gör vi i våran förskolan via lek och aktiviteter , Vi använder olika verktyg för detta , t.ex leklevi.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)– öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande - respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

 • Syftet är att stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem.
 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
 • Genom att målet, skapar vi möjligheter till att bygga och skapa barnen sociala, för det använder vi olika verktyg t.ex kompis böckerna, böcker, samling, dramatisera.
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

 • I samling, pratar vi om trösta, hur kan man blir en bra kompis, och ger respekt till varandra.
 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

 • Undervisning syftet på målstyrda lärarledda processer för utveckling och lärande för hela barn gruppen.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Förskollärare Mahima och pedagogerna Munna och Kiki.
 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 •  

  Snäll mot varandra, lär sig sociala samspel och rättigheter, Öppenhet, och trygghet.

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?
  • Varför tror du att det blir/blev så?
  • Vad fångar barnens intresse?
  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen?
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
  • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: