Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Brobygge, hållfasta konstruktioner och deras material.

Skapad 2019-12-19 08:56 i Simrislundsskolan Simrishamn
Hur ska du göra för att bygga en bro som är hållfast?
Grundskola 5 Teknik Svenska Fysik
Vi kommer jobba i Gleerups med avsnittet "Hållfasthet". Tillsammans resonerar vi kring hur man bygger en bro som ska hålla för belastning. Inledningsvis ser vi på en powerpoint om olika broar och byggnaders hållfasthet, samtalar om texterna och bilderna, vad är det som gör broar så hållfasta? Vad är tryckkraft och dragkraft för något? Hur byggs broarna för att lättare kunna hantera krafterna de utsätts för? I vilket material och former byggs broarna i och varför? Ni kommer i par först skissa på en fackverksbro. Sen när jag har godkänd er skiss får ni börja bygga på er bro. Ert material är 50 glasspinnar, trälim. Sedan kommer vi att testa hur väl broarna utstår belastning. Avslutningsvis skriver ni en text om hur ni gick till väga, varför ni valt att bygga er bro på ett sådant sätt? Vad är det som gör den hållbar?

Innehåll

Avsnitt 1

Bedömning

Du kommer bedömas på:

Att du gör uppdragen i Gleerups Teknikbok om hållfasthet

Du skriver en faktatext om en bro

Hur väl din bro utstår belastning 

Din beskrivning av hur brobygget genomfördes och varför din bro är hållbar.

Beskriva hur fackverksbron mönster (triangelmönster) klarar av belastningen.

Att du gjort repetitionssidan

Prov 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett utvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Dessutom kan eleven på ett välutvecklat sätt beskriva och visa på samband mellan några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6

Matriser

Fy Sv Tk
Broar, vt -20

> > > > > > > >
> > > > > > > >
> > > > > > > > >
Broars byggnadssätt
 • Tk  E 6
Du beskriver hur någon bro är byggd.
Du förklarar hur någon bro är byggd.
Du förklarar några broars olika byggnadssätt.
Material
 • Tk  E 6
Du ger exempel på byggnadsmaterial.
Du ger exempel på byggnadsmaterial och förklarar varför man valt dessa material.
Du ger exempel på byggnadsmaterial och förklarar varför man valt dessa material. Du förklarar utförligt för- och nackdelar med olika material.
Modeller
 • Tk  E 6
Du kommer på idéer och gör en modell av en bro.
Du kommer på idéer och gör en modell av en bro. Du förbättrar dina idéer och din modell.
Du kommer på idéer och gör en modell av en bro. Du förbättrar dina idéer och din modell. Du gör en välutvecklad modell.
Idéer
 • Tk  E 6
Du behöver mycket hjälp med att komma på idéer.
Du behöver en del hjälp med att komma på idéer.
Du kommer på idéer.
Dokumentation
 • Tk  E 6
Du gör en enkel dokumentation av ditt arbete med text och bild.
Du gör en ganska detaljerad dokumentation av ditt arbete med text och bild.
Du gör en detaljerad dokumentation av ditt arbete med text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: