Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att skriva gestaltande berättelser

Skapad 2019-12-19 11:43 i Vågbroskolan åk 4-9 Söderhamn
För att en text ska få liv och skapa bilder i läsarens huvud krävs att man gestaltar. Många tycker det är svårt, både att definiera vad gestaltning är och att använda det. Motsatsen till att gestalta är att berätta. Skriver du ” Eva blev arg”, berättar du. Det är ingen gestaltande mening. Låt Eva göra någonting istället för att man kan förstå hur arg hon blev. ” Eva slog i näven i bordet så att kaffekoppen åkte ner på golvet”- då gestaltar du.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
För att en text ska få liv och skapa bilder i läsarens huvud krävs att man gestaltar. Många tycker det är svårt, både att definiera vad gestaltning är och att använda det. Motsatsen till att gestalta är att berätta. Skriver du ” Eva blev arg”, berättar du. Det är ingen gestaltande mening. Låt Eva göra någonting istället för att man kan förstå hur arg hon blev. ” Eva slog i näven i bordet så att kaffekoppen åkte ner på golvet”- då gestaltar du.

Innehåll

 

 Ni börjar med att arbeta med olika övningar för att träna på gestaltning, ni arbetar enskilt och i par.

Det finns också en film på studi.se som beskriver gestaltning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Berätta genom gestaltningar

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris för berättelse

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Berättelsens handling är ett försök till att vara trovärdig och hållbar.
Berättelsens handling är i huvudsak trovärdig och hållbar.
Berättelsens handling är relativt trovärdig och hållbar.
berättelsens handling är trovärdig och hållbar.
I texten finns enkla beskrivningar av händelser - men det saknas gestaltande beskrivningar.
I texten finns enkla gestaltande beskrivningar.
I texten finns passande gestaltande beskrivningar.
I texten finns välfunna och medvetna gestaltande beskrivningar.
Struktur
Dramaturgin är enkel, endast händelser som radas upp.
Dramaturgin är enkel, men ändå urskiljbar och passar i huvudsak till texten.
Dramaturgin är relativt passande, t.ex genom att vara komplex.
Dramaturgin är passande genom att vara komplex.
Texten är i vissa delar sammanhängande och begriplig - men har i övrigt en lös och struktur. Textbindningen är enkel och fungerar till viss del.
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig. Textbindningen är enkel men fungerande.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar. Textbindningen är utvecklad.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad. Textbindningen är välutvecklad.
Språk och stil
Ordvalet är lämpligt.
Ordvalet är lämpligt och fungerar i sammanhanget.
Ordvalet visar på viss stilistisk medvetenhet. fungerar relativt väl i sammanhanget.
Ordvalet visar på stilistisk medvetenhet. Ordvalet är varierat och specifikt och passar väl in i sammanhanget.
Meningsbyggnad
Menings- byggnaden fungerar till viss del
Menings- byggnaden fungerar i huvudsak.
Meningarna är av varierad längd och relativt välfungerande.
Meningarna är av varierande längd och komplexitet och fungerar väl.
Skrivregler
Eleven följer till viss del skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Helhetsbedömning
Texten är ett försök till en berättelse. Textens innehåll och form är i vissa delar anpassande till syfte, mottagare och kommunikationssituation - men som helhet behöver den bearbetas
Texten är ett försök till en berättelse. Textens innehåll och form är i huvudsak anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar relativt väl som en berättelse. Textens innehåll och form är relativt väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Texten fungerar väl som en berättelse. Textens innehåll och form är väl anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: