Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2019-12-19 13:11 i Kiaby skola Kristianstad
Vad är religion? Måste alla tro lika? Varför firar vi olika högtider och kan man bara ha en Gud? Om jag inte tror på en Gud vad händer då?Frågorna är många och du ska få möjlighet att reflektera över och lära dig mer om kristendomen, judendomen och islam.
Grundskola 3 – 4 SO (år 1-3) Religionskunskap
Vad är religion? Måste alla tro lika? Varför firar vi olika högtider och kan man bara ha en Gud? Om jag inte tror på en Gud vad händer då? Frågorna är många och du ska få möjlighet att reflektera över och lära dig mer om kristendomen, judendomen och islam.

Innehåll

Lärandemål:

 • Kunna vad de tre religionernas ledare kallas.
 • Kunna känna igen de tre religionernas symboler. 
 • Kunna vad de tre religionernas heliga byggnader heter.
 • Kunna de tre religionernas heliga skrifter heter. 
 • Kunna jämföra likheter och skillnader mellan de olika religionerna. 
 • Känna till någon gemensam berättelse. 

 

Undervisning:

Så här kommer vi att arbeta: 

 • Gemensamma genomgångar.
 • Arbeta enskilt, i par och i grupp.
 • Se film kopplat till innehållet.
 • Läsa.
 • Skriva.

På lektionerna måste jag:

 • vara aktiv, vid genomgångar och övningar.
 • visa din förståelse för de olika momenten.

 

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Kunna de tre religionernas heliga byggnad, symbol, ledare och heliga skrift.
 • Kunna berätta om minst 3 st. skillnader mellan de tre religionerna.
 • Kunna berätta om minst 3 st. likheter mellan de tre religionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Re  1-3
 • Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.
  Re  1-3
 • Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.
  Re  1-3
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6

Matriser

Re SO
Religion VT-20

Bedömningen avser

Etik och moral
Reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans eller hennes liv. Utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande.
Förstår frågor som har med gott och ont, rätt och orätt att göra samt känner till sitt ursprung.
Har egna tankar och frågor kring medmänsklighet utifrån sin vardagliga närhet.
Kan samtala om etiska problem och motivera sina ställningstaganden.
Världsreligioner och livsåskådningar
Fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid och historisk tid. Blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen.
Känner till att det finns andra religioner och andra sätt att tro.
Har kännedom om världsreligioner, religiösa samfund och andra livsåskådningar. Känner till några berättelser från andra religiösa traditioner.
Kan resonera kring och redogöra för de likheter och olikheter som förekommer i världsreligionerna.
Religioners påverkan
Utvecklar förståelse av samhällens och religioners ömsesidiga påverkan, såväl i nutid som i ett historiskt perspektiv. Utvecklar kunskap om olika religioners påverkan på det svenska samhället.
Känner till och har förståelse för att människor lever olika utifrån sin tro och kultur.
Har kännedom om hur vårt svenska samhälle har påverkats av olika religioner.
Är förtrogen med hur religioner påverkat människors liv i världen.
Kristendom
Utvecklar förståelse av hur kristendomen påverkat det svenska samhället.
Känner till högtider som har ett religiöst ursprung. Känner till och kan återge några bibliska berättelser.
Har kunskap om den kristna tron och dess symboler.
Är förtrogen med kristendomens historia och dess påverkan i det svenska samhället.
Upplevelser
Får uppleva olika etiska uttryck som musik, dans och konst och får möjlighet att gestalta sina kunskaper i ämnet med hjälp av sådana uttrycksformer.
Känner till sånger som är relevanta för ämnet.
Gör personliga reflektioner vid läsning av texter från t.ex. barn- och ungdomslitteratur.
Visar sina kunskaper i ämnet genom att använda sig av bild, sång och dans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: