Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Möte med volym och vikt

Skapad 2019-12-19 13:13 i Hällby förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Didaktisk planering för projektet möte med volym och vikt. Planeringen är anpassad för barn i 1-2 års ålder.

Innehåll

 

Didaktisk planering- Möte med volym och vikt

 

Fokusområde- möte med omvärlden

 

Bakgrund

 

Vi har under undersökningsfasen sätt att barnen har visat mest intresse för vatten när vi erbjudit olika aktiviteter. När vi har observerat vad och hur barnen gör i de olika vattenaktiviteterna så har barnen öst och hällt med hjälp av olika kärl. När vi erbjudit annat material har barnen återkommande fortsatt att undersöka volym och vikt. Vi har sett detta i andra aktiviteter samt i spontana tillfällen t.ex. i sandlådan.

 

Vad?

 

Barnen ska få utforska och undersöka volym och vikt. I undervisningen använder vi oss av begreppen full/tom, innanför-/utanför, tung/lätt, mycket/lite.

 

Hur?

 

Vi erbjuder barnen aktiviteter där barnen får ösa och hälla med olika kärl så som decilitermått och litermått.

 

Barnen får ösa och hälla med vatten, ris och pasta.

 

Vi erbjuder barnen även olika burkar och behållare i olika former där vi kan mäta hur mycket som får plats i respektive behållare.

 

Vi utformar lärmiljöerna så att de inbjuder till att utforska volym och vikt även vid andra tillfällen än projekttiden. Vi fixar dunkar och hinkar med olika innehåll så som tung och lätt.

 

Vi erbjuder även aktiviteter där barnen får utforska volym med hjälp av ”kroppen” t.ex. hur många som får plats i en låda.

 

Vi erbjuder även aktiviteter där barnen får utforska vikt t.ex. väga ris på en våg.

 

Syfte (Varför?)

se läroplans målen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: