Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik ht-19, de stora fem.

Skapad 2019-12-19 15:54 i Bäckagårdsskolan Halmstad
Grundskola 2 Teknik
Under arbetet kommer eleverna få möta tre av de mäktiga fem enkla maskinerna; hävstången, hjulet och det lutande planet. Efter avslutat arbetsområde kommer eleverna få möjligheter att använda sig av sina nya kunskaper i ett eget konstruktionsarbete där de dessutom får presentera sin konstruktion.

Innehåll

 

Mål för undervisningen:

 

Kunna namnge de enkla maskinerna

 

Kunna beskriva hur ett visst föremål har utvecklats och förändrats

 

Du förstår och kan använda begrepp kopplade till arbetet

 

Du kan göra en enkel konstruktion med hjälp av dina kunskaper inom arbetsområdet

 

Du kan förstå funktionen hos några vardagliga föremål och vad de har för betydelse för oss människor

 

Det här ska vi göra:

 

Granska olika föremål och bilder

 

Diskutera tillsammans

 

Undersöka hur olika föremål faktiskt fungerar

 

Konstruera själva

 

Begrepp i området

 

Teknik

 

Enkla maskinerna

 

Lutande plan

 

Hävstång

 

Hjulet

 

Kraft

 

Hjälpmedel

 

Friktion

 

Material

 

Redskap

 

Konstruktion

 

Jämvikt

 

 

 

Visa dina kunskaper genom att:

 

Var aktiv under lektionerna

 

Egen konstruktion som du ska kunna beskriva och förklara för andra

 

 

 

Förmågorna

 

Analysförmåga – Kunna jämföra likheter och skillnader samt för- och nackdelar.

 

Kommunikativ förmåga – Förmedla din kunskap om arbetet, samtala kring och uttrycka egna åsikter kring arbetet

 

Metakognitiv förmåga – Reflektera kring en konstruktion, hur skulle du kunna bygga vidare och utveckla konstruktionen.

 

Procedurförmåga – Kunna använda dig av de kunskaper du fått för att själv konstruera något själv, kunna använda rätt metoder vid ditt bygge.

 

Begreppsförmåga – Ha en förståelse för vanligt förekommande begrepp i undervisningen. Hur förhåller de sig till varandra, i vilka sammanhang kan du använda dig av begreppen.

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: