Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten; år 4 ht 2019

Skapad 2019-12-20 08:55 i Esperedskolan Halmstad
Grundskola 4 Kemi Biologi
Vi ska lära oss mer om vattnet som är så viktigt för oss! Med hjälp av texter och filmer kommer vi att lära oss mer om vilka egenskaper vatten har och hur vattnets kretslopp fungerar.

Innehåll

Detta kommer vi att arbeta med:

 • Vattnets kretslopp
 • Vattnets egenskaper och uppbyggnad
 • Vattenrening

Arbetssätt

 • Utgå ifrån elevernas förkunskaper och egna frågor
 • Läsa texter och svara på frågor
 • Titta på film
 • De ord och begrepp vi möter förklarar vi tillsammans och det är dessa du ska kunna använda då du ritar vattnets kretslopp i slutet av temat.

Bedömning

 • Du ska kunna rita och förklara hur vattnets kretslopp fungerar och i vilken ordning begreppen kommer i vattnets kretslopp.

Material

Boken om fysik och kemi:

 • Vatten - ett viktigt ämne
 • Fast, flytande och gas

Filmer:

SLI:

 • Doktor NO - under vattnet
 • Vattnets kretslopp
 • Film om reningsverk och vattenverk 

Youtube:

Vattnets kretslopp https://youtu.be/YFhAC-oqtlg

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6

Matriser

Bi Ke
Vatten - år 4 vt 2017

Grund
Utmaning 1
Utmaning 2
Förmågan att dokumentera
Du kan använda det du lärt dig och förklara med ett vardagligt språk och en enkel skiss.
Du kan göra en dokumentation av det du lärt dig. Du tar i din dokumentation stöd av exempelvis bilder begrepp och symboler.
Du kan göra en utförlig dokumentation av det du lärt dig med text och bild. Du tar i din dokumentation stöd av exempelvis, bilder, begrepp och symboler.
Använda begrepp
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om vatten, dess egenskaper och kretslopp. Du visar detta genom att GE EXEMPEL och på ett GANSKA BRA sätt använda begrepp kring detta i dina texter eller muntligt på lektionen.
Du har GODA kunskaper om vatten dess egenskaper och kretslopp. Du visar detta genom att GE EXEMPEL och på ett BRA sätt använda begrepp kring detta i dina texter eller muntligt på lektionen.
Du har MYCKET GODA kunskaper om vatten, dess egenskaper och kretslopp. Du visar detta genom att GE EXEMPEL och på ett MYCKET BRA sätt använda begrepp kring detta i dina texter eller muntligt på lektionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: