Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

rickard v.1

Skapad 2019-12-20 10:09 i Vår testskola Umeå
Testplanering för att kolla Google Classroom koppling
Grundskola 2 – 7 Teknik
Gör en kort planering för att kolla Google tillägget

Innehåll

Flöde?

Uppgifter

  • Nyheter i Unikum

  • Skapa ett dokument med personinfo

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
    Tk
  • Centralt innehåll
  • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
    Tk  1-3

Matriser

Tk
TC; Bedömningsmatris -Teknik

OMDÖME -Teknik

>>>
>>>
>>>
>>>
Idé
Eleven uttrycker inga egna idéer. Läraren talar om vad eleven skall göra.
Eleven utgår från sina egna idéer och tar hjälp av läraren.
Eleven utgår från sin ide och rådfrågar ibland läraren.
Eleven utgår hela tiden från sina egna ide och meddelar aktivt läraren hur arbetet fortskrider.
Planering
Eleven saknar eller har en bristfällig planering. Inga mått finns angivna.
Eleven har en enkel planering med de viktigaste måtten.
Eleven har god planering där de viktigaste måtten är med
Eleven har självständigt planerat sitt arbete med ord och bild.
Hantverks-skicklighet och noggrannhet
Eleven visar på liten förmåga att hantera material, verktyg och olika tekniker.
Eleven visar på en viss förmåga att hantera material, verktyg och tekniker.
Eleven visar av och till förmåga att hantera material, verktyg och tekniker som ger önskade och goda resultat.
Eleven visar på en mycket god förmåga att hantera material, verktyg och tekniker. Resultatet är av god teknisk kvalité.
Utvärdering/ självvärdering
Eleven har svårigheter att beskriva sitt arbete samt att förklara arbetets svaga och starka sidor.
Eleven kan förklara svaga och starka sidor i sitt arbete och har en medvetenhet om arbetsgången.
Eleven klarar själv att visa svaga och starka sidor i arbetet. Eleven kan visa på sin egna utveckling och kan motivera olika steg i sitt arbete.
Eleven kan väl motivera sina svaga och starka sidor och kan visa på sin egna utveckling. Eleven kan motivera sina handlingar på ett övertygande och framåtsyftande sätt.
Kreativ förmåga
Eleven utgår från lärarens instruktioner.
Eleven visar ansats till nyskapande.
Eleven visar självständigt nyskapande tendenser med goda idéer.
Eleven är kreativt nyskapande och självständig i sitt arbete.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: