Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 2019 Åk 7 Konsten att berätta

Skapad 2019-12-20 10:39 i Torpskolan Lerum
Grundskola 7 Svenska
Vi kommunicerar på olika sätt beroende på vilka vi själva är, samt i vilken miljö och i vilken relation vi befinner oss i

Innehåll

Fokusområden och undersökningsfrågor

Globalt fokus: Identitet och relationer

Huvudfokus: Kommunikation

Relaterade områden: miljö, syfte och att uttrycka sig

Undersökningsfrågor:

  • Vem är du? Hur har din identitet skapats?
  • Hur kan man förbättra sitt självförtroende?
  • Behöver vi en hög status?
  • Hur kan en dålig kommunikation påverka relationer?
  • Når man fram med sitt budskap olika bra, beroende på om man använder tyst kommunikation, verbal kommunikation eller kommunikation genom skrift?

Det här arbetsområdet kommer att fokusera mycket på kommunikation, samarbete och reflektion. Vi kommer att läsa en roman, två text-utdrag samt se två filmer. Ni kommer att reflektera kring er själva, samt jämföra hur de agerar i texterna/filmerna. Mycket fokus ligger kring kommunikation. Pratar karaktärerna med varandra? Berättar de vad de känner? Finns det olika sätt att kommunicera på? Vi kommer att reflektera skriftligt individuellt, i smågrupper och i helklass. Ni läser hemma och lämnar in en läslogg varje vecka. Vi läser även tillsammans i klassen. Fortlöpande under hela arbetsområdet kommer vi att skriva en analys. Ni får en varsin analysmall i er mapp där det finns frågor att besvara.

Detaljerade instruktioner finner ni på länken nedan och materialet återfinns i Google Classroom.

https://docs.google.com/document/d/1uN4CSV6bHk7_aYtJXd9aMC8cVCLxhqHow2MjOTQ4RqE/edit

Material:

  • Hon går genom tavlan, ut ur bilden (bok) eller Kalla är mobbad - aktionsgruppen ingriper
  • Flugornas herre (film)
  • Tusen gånger starkare (film)
  • ”En känsla av att räknas” samt ”Vardagen på en post-it-lapp” (textutdrag)

 

Matriser

Sv
Bok- och filmanalys

E
C
A
Innehåll
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Om du har fått en uppgiftsinstruktion har du gjort det som efterfrågades i den
Dina tankegångar framgår.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Dina tankegångar framgår tydligt.
Din analys innehåller enkla beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett i huvudsak fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och återge dina egna åsikter.
Din analys innehåller utvecklade beskrivningar av det du anlyserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett relativt väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och återge dina egna åsikter.
Din analys välutvecklade beskrivningar av det du recenserar och dina åsikter om det. Du växlar på ett väl fungerande sätt mellan att återberätta handling, presentera fakta om verket, citera och återge dina egna åsikter.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap i verket samt kommunikationens påverkan.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i verket samt kommunikationens påverkan.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang t.ex. om tydligt framträdande budskap och budskap som kan läsas mellan raderna i verket samt kommunikationens påverkan.
Struktur och text-bindning
Texten är i huvudsak sammanhängade och har enkel textbindning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning. Texten är skriven i löpande text.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning.
Analysen är minst 2,5 sida och speglar minst 5 källor.
Texten har en struktur som passar en analys t.ex. att du använder rubrik, presentation av filmerna/texterna, underrubriker vid kommunikations-diskussionen samt en avslutning med reflektioner.
Texten är välstrukturerad t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en analys.
Din text är styckeindelad.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar i huvudsak.
Om du använder källor fungerar referat, citat och källhänvisningar relativt väl.
Om du använder källor fungerar citat, referat och källhänvisningar väl.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt.
Ordvalet är varierat och passar en analys t.ex. med variation i de beskrivande orden. Du använder genre-specifika ord såsom tema, motiv, karaktärer, omgivning, tyst- och verbal kommunikation.
Språket är varierat, träffsäkert och lyfter texten.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är relativt väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Meningsbyggnaden är väl fungerande och varierad t.ex. genom att du har både långa och korta meningar, använder bisatser och inleder meningarna på olika sätt.
Tempus och form fungerar i huvudsak.
Tempus och form fungerar relativt väl.
Tempus och form fungerar väl.
Du följer i huvudsak normer för stavning, särskrivning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer relativt väl normer för stavning, stor bokstav, särskrivning, punkt, komma och andra skiljetecken.
Du följer väl normer för stavning, särskrivning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: