Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion & vetenskap

Skapad 2019-12-20 11:14 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Religionskunskap
Relationen mellan religion och vetenskap är omdiskuterad. När Darwin publicerade sin evolutionsteori på 1800-talet blev reaktionerna starka. Än idag finns en laddad debatt kring evolutionsläran där vetenskap och religion står emot varandra. Men det finns också de som menar att evolutionsläran går att förena med en religiös tro. Det är denna debatt och dessa olika förhållningssätt arbetsområdet kommer att behandla.

Innehåll

Jag kommer att prova din förmåga att redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och Vetenskap. Vi kommer att ha en gruppseminarium med 3-4 studenter där vi diskuterar ämnet utifrån följande frågor: 

 1. Religion kontra vetenskap - kan de kombineras eller inte? Vilka huvudsakliga inställningar till detta finns?
 2. Redogör för vilken syn kreationister har på religion och vetenskap. 
 3. Förklara hur Intelligent Design förespråkare resonerar och jämför med kreationism. 
 4. Förklara det scientistiska förhållningssättet.
 5. Vilka olika åsikter om relationen mellan religion och vetenskap presenteras av artikelförfattarna i följande två artiklar ur SvD (finns i TEAMS), och hur motiverar de sin respektive ståndpunkt? Kan du se att artikelföfattarna verkar tillhöra något av de tre synsätten i fråga 1-3 och i så fall hur?
 6. Hur tänker/tycker du själv gällande relationen mellan religion och vetenskap?

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  A
 • Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  C
 • Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.
  Rel  E

Matriser

Rel
Religion & vetenskap

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten.
Eleven kan översiktligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en enkel analys av de olika uppfattningarna.
Eleven kan utförligt redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad analys av de olika uppfattningarna
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap. Dessutom kan eleven göra en välgrundad och nyanserad analys av de olika uppfattningarna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: