Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 5, Spotlight Unit 3

Skapad 2019-12-20 11:17 i Parkskolan Norrtälje
Grundskola 5 Engelska
Under vårt arbete med engelska i åk 5 kommer du få att få lyssna på, läsa, skriva samt tala engelska. Vi kommer att använda vår bok Spotlight och andra texter, sånger och filmer.

Innehåll

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • Lyssna på och läsa texter i olika medier.
 • Göra läs- och hörförståelseövningar.
 • Skriva kortare texter utifrån en given uppgift.
 • Träna på att tala engelska dels genom övningar i helklass samt i mindre grupp.
 • Titta på film/tv-program.

Kunskapskrav

Efter arbetsområdet ska du kunna:

 • Berätta om en idrottsdag, namn på sporter och ord som har med dessa att göra.
 • Ordningstal
 • Veta hur man uttrycker ilska och besvikelse
 • Berätta om en sport/din favoritsport
 • Veta hur man säger när man handlar godis / jämför priser 
 • Komparera adjektiv
 • Beskriva en persons utseende och klädsel
 • Frågor och svar med did.
 • Känna till fakta om Guy Fawkes och Bonfire Night.
 • Läsa och förstå ett recept.
 • Uttryck med don’t.

 Bedömning 

Formativ

Ditt arbete bedöms löpande i klassrummet, hur aktiv du är i diskussioner och under genomgångar samt dina skrivuppgifter och muntliga uppgifter.

Summativ

Du kommer att bli bedömd genom kunskapskontroller till arbetsboken Spotlight, diagnoser i diagnosmaterialet Tummen upp! samt gamla nationella prov.

Uppgifter

 • Glosor v. 20

 • Glosor vecka 18

 • Glosor v. 14

 • Glosor vecka 13

 • Glosor, vecka 12

 • Glosor, week 8

 • Glosor week 7

 • Glosor week 6

 • Glosor vecka 5

 • Glosor vecka 4

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan välja texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  En  E 6
 • I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
  En  E 6
 • Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

En
Spotlight 5, Unit 3, elevens självskattning

Kunskapsmål Unit 1, Vad kan du?

Läsa, Lyssna, Tala, Skriva
Jag behöver träna mer på att:
Jag kan:
Handla / jämföra priser
I’d like some chewing gum please. Lollipops are cheaper.
Komparera adjektiv
short, shorter, the shortest
Beskriva en persons utseende och klädsel.
She had black wavy hair. He had on a striped T-shirt and a hoodie.
Frågor och svar med did.
Did you go to Stockholm yesterday? No, I didn’t. Yes, I did.
Fakta om Guy Fawkes och Bonfire Night.
How do the British celebrate Bonfire Night?
Läsa och förstå ett recept.
Dissolve the sugar in the water. Stir in the sugar.
Uttryck med don’t
I don’t like sweets. Don’t play with fireworks.
Berätta om en idrottsdag
Namn på olika sporter Ord som har med sporter att göra.
Uttrycka ilska och besvikelse
I was furious. I almost hit the roof.
Berätta om en sport/ din favoritsport
What is netball? You score a goal when you throw the ball into the net.
Ordningstal
I came first. She came second. He came third.

En
Engelska åk 5, Spotlight 5, Unit 3

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Lyssna
Förstå tal: Hörövningar i workbook, filmer, samtal i helklass och i smågrupper.
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Tala
Formulera och uttrycka sig i tal: Samtal i helklass och i grupp, dialogövningar.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Skriva
Formulera och uttrycka sig i skrift: Skriftliga uppgifter i Tummen upp.
Du kan formulera dig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
Du kan formulera dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
Läsa
Förstå skrift: Läsförståelseövningar till kapitlet, Tummen upp!
Du visar att du kan förstå det mest väsentliga om innehållet i enkla texter om välbekanta ämnen.
Du visar att du kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter om välbekanta ämnen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: