Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårterminen 2020

Skapad 2019-12-20 11:25 i Montessoriförskolan Päronet Fristående förskolor
Förskola
Vad vi på Lilla My kommer att arbeta med under vårterminen 2020, tema, montessoritankar, viktiga datum mm

Innehåll

VÅRTERMINEN 2020

Här kommer planering / information om vår verksamhet på Lilla My.

När barnen kommit på morgonen och sagt hejdå till sina föräldrar går de in och vänder på sina fotokort.

Efter en stunds fri lek och spontansamling samlas vi på mattan i lekrummet för att äta frukt och grönsak. Vi serverar 1-3 sorter som man får välja vilka man vill smaka eller kanske bara lukta på den nya grönsaken som man inte har sett förr. Vi pratar om vad frukterna heter och hur man tecknar dessa.

När vi ätit frukt kommer vi att dela in barnen i grupper som kommer att vara i något av våra rum: lekrummet, sinnesrummet och ateljén där kommer vi bl.a. att arbeta med socialt samspel, språkutveckling, matematik mm. Detta gör vi med hjälp av: lek, sagor, sånger, ramsor, samtal. (Det här med matematik kan låta komplicerat när det är ett och två-åringar vi pratar om men enkel matematik börjar med att prata om stor och liten, många och få mm)

LEKRUM:  Här utforskar barnen vår miljö där det bland annat finns möjlighet till rollek. ”Arbetslaget ska verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande

SINNESRUM:  Vi berättar sagor / läser böcker, sjunger sånger och ramsar. Vi kommer också att leka många olika gemensamma lekar såsom björnen sover, gubben i lådan och hunden och benet. En del av dessa lekar är med sång och rörelse andra tränar på att vänta på sin tur och att följa olika regler. ”Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga” Lpfö 2018

ATELJEN:  Här vill vi ge barnen mycket upplevelse av olika färger, former, konsistenser, då använder vi oss av olika sorters material och tekniker. Vi kommer att erbjuda olika pyssel som följer våra årstider. ”Barnen ska ges tid,rum och ro till eget skapande” Lpfö 2018

KOMMUNIKATION OCH SPRÅKUTVECKLING: Att lära sig att kommunicera stärker barns självförtroende därför arbetar vi mycket för att utveckla deras språk. Vid alla våra samtal med barnen använder vi oss av ett målande och korrekt språk för att stödja barnens språkutveckling och utmana en dialog. Högläsning använder vi oss av flera gånger per dag och samtalar även om vad som händer i boken.                                                                                          

Vi fortsätter med att använda oss av TAKK - tecken i vår vardag med barnen då det är lättare motoriskt för små barn att göra ett tecken med händerna än att uttala ord verbalt. ( TAKK= tecken som alternativ och kompletterande kommunikation ) ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.” Lpfö 2018

 

TEMA:  För de barn som är 2 och 3 år kommer vi att arbeta med ett material som heter START under våren. Detta  handlar om känslor och hur vi ska vara mot varandra, dessa värdegrundstankar kommer vi att ge barnen genom små filmer som vi själva skapar. Vi vill ge små verktyg till barnen som de kan använda sig av på sin resa genom livet/ livskunskap. ”Skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.” Lpfö 2018

 

 

MONTESSORITANKAR

Vardagsövningar är något som Maria Montessori arbetade fram för att få barnen självständiga, detta gör vi bl.a. när vi äter mat då barnen har möjlighet att lägga upp mat på sin tallrik. En annan övning man kan göra är att bädda och duka tillsammans med en vuxen. Detta kommer barnen att få göra någon/några gånger under terminen. Maria Montessori skrev om att alla barn har en inre drivkraft att lära sig och bli självständiga. Vi pedagoger arbetar för att hjälpa barnen att hjälpa sig själva. Därför har vi krokar i låg höjd där barnen själv kan hänga upp sina kläder när man kommer in i hallen. Ni föräldrar har en viktig uppgift, det är att se till att det inte hänger för mycket på krokarna då detta försvårar för barnen i sin strävan efter självständighet. När vi byter blöjor är barnen delaktiga så mycket som möjligt genom att vi hjälps åt med att dra upp/ner blöjor och byxor. Därför rekommenderar vi up-and-go blöjor.    

 I vår vardag vill vi att barnen är motoriskt aktiva och gör nya erfarenheter, kunskaper och större förståelse för sin omgivning.

 

FÖDELSEDAGAR

Vi firar barnen genom att de får sitta på födelsedagsstolen med flaggan bredvid sig och en krona på huvudet medan vi sjunger och hurrar. Vi bjuder på en frukt som barnet har önskat sig.( en tid innan barnets födelsedag kommer ni att få en förfrågan om önskefrukt genom Unikum. Den vill vi att ni besvarar genom att lämna en kommentar under inlägget.) De får även en liten present av oss. 

UTVECKLINGSSAMTAL

Vi kommer att genomföra detta med alla föräldrar under vårterminen med hjälp av UNIKUM. Där dokumenterar vi om ert barns tid på förskolan och hur bemöter vi det. Sedan skriver ni ner er syn på ert barn och hur ni bemöter det hemma. Därefter genomför vi ett samtal där vi får fram en helhetsbild.

UNIKUM: Vi fortsätter med att skriva om vår vardag på Unikum. Under de inlägg vi gör kan ni skriva kommentarer. Använd er gärna av den möjligheten för att ge oss feedback så att vi kan utveckla vårt arbete med era barn.

Vi ser fram emot en spännande och lärorik termin tillsammans med era härliga barn! 😀

                Camilla  Åsa  Anna och Annelie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIKTIGA DATUM

# Sportlov vecka 8 (ingen pedagogisk tid gäller)

# Drop-in-frukost  Ons 11/3 kl 7.00-08.45, vi bjuder på frukost när ni lämnar ert barn. 

(frukosten dukas av kl 08.45)

# Påskfest för alla barn onsdag 8/4 kl 08.30-13.00 (alla lediga barn är välkomna)

# Påsklov vecka 15 (ingen pedagogisk tid gäller)

# Vårutflykt/tillsammansdag under vecka 20 då vi tillsammans med Snusmumrikarna åker buss till något härligt ställe

# Grillkväll Torsdag 4/6 kl 17 Då vi tackar av de barn som ska börja på Snusmumriken och träffar de nya barnen som ska börja på Lilla My till hösten.

# PLANERINGSDAG  15/6 för all personal Vid behov kommer vi ha vikarie men försök lösa det, vi sparar vikariepengar! Hjälp gärna varandra! 

# Midsommarfest torsdag 18/6 9.00-10-30 Lediga barn är välkomna tillsammans med förälder. Tag gärna med blommor.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • utveckla formerna för samarbete mellan förskolan och vårdnadshavare och informera dem om förskolans mål och sätt att arbeta, och
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: