Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praxisalfabetet

Skapad 2019-12-20 12:03 i Västerbo Dibber Sverige AB
Förskola
Syftet med att använda Praxisalfabetet är att barnen ska få förståelse för bokstävernas olika ljud, vilket innebär att barnen utvecklar den fonologiska medvetenheten.

Innehåll

Undervisningsplanering

 • Vi har Praxisalfabetet på golvet för att barnen ska kunna gå dit och ljuda spontant
 • Vi anväder Praxisalfabetskort på samlingen
 • Vi ljudar tillsammans vid olika tillfällen
 • Vi iakttar varandras mun för att se hur bokstäverna formas
 • Vi lyssnar på hur bokstäverna låter
 • Vi använder tecken när vi ljudar en bokstav

Syftet med att använda Praxisalfabetet är att barnen ska få förståelse för bokstävernas olika ljud, vilket innebär att barnen utvecklar den fonologiska medvetenheten. Barnen får kunskap om bokstävernas olika ljud och bilderna hjälper barnen att koppla bokstävernas utseende till dess ljud. Exempel: bokstaven A representeras i Praxisalfabetet av en krokodil som gapar och barnen gapar och ljudar "Aaaa".

  Praxisalfabetet fungerar också som ett hjälpmedel för läs- och skrivinlärningen.

Mål:

 • Syftet är att öka den fonologiska medvetenheten och att barnen ska få förståelse för hur bokstäverna låter
 • Att urskilja bokstäver
 • Få kunskap om bokstävernas olika ljud
 • Utveckla intresse för skriftspråk och symboler
 • Stimulera och utmana barnens språk- och kommunikationsutveckling
 • Utveckla intresse för bokstäver samt förmåga att tolka dessa 

 

Dokumentation via lärloggar om varje barns utveckling

Vi följer upp varje individs utveckling systematiskt och kontinuerligt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: