👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmreview engelska år 7 ht-19 / vt-20

Skapad 2019-12-20 12:21 i Torpskolan Lerum
Vi har tittat på filmen Forrest Gump och arbetat med en filmrecension i form av en löpande text utifrån givna frågeställningar.
Grundskola 7 – 9 Engelska
Vi tittade på filmen "Shark Tale"och arbetade med att skriva en filmrecension. Recensionen har skrivits som en löpande text utifrån stödmall.

Innehåll

Mål och syfte:

Att utveckla förmågan att skriva och anpassa texter till olika mottagare och syften.

 

Arbetsgång:

Vi -

gick igenom stödmallen för att veta vad som är typiskt för en filmrecension.

tittade och läste några andra filmrecensioner.

såg filmen; "Shark Tale" och skrev under tiden ner anteckningar.

arbetade med att skriva ner och strukturera idéer och information om filmen i en tankekarta.

skrev filmrecension utifrån stödmallen. 

Bedömning

 Din skriftliga förmåga bedöms enligt matrisen nedan. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • Centralt innehåll
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Utvecklingsmatris, skriftlig förmåga år 7

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tydlighet och sammanhang
Du behöver träna mer för att kunna föra fram ditt innehåll tydligare och och mer sammanhängande.
Du för fram ditt innehåll relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du för fram ditt innehåll tydligt och sammanhängande.
Innehåll, beskrivningar
Du behöver träna mer för att beskriva händelser, miljö och karaktärer på ett levande sätt.
Du beskriver händelser, miljö och karaktärer relativt levande.
Du beskriver händelser, miljö och personer på ett levande sätt med känsla som lyfter recensionen.
Ordförråd
Du använder ett enkelt ordförråd.
Du använder ett varierat ordförråd.
Du använder ett varierat och avancerat ordförråd.
Stavning
Stavfel förekommer som påverkar förståelsen (förstörande fel).
Stavfel förekommer men påverkar inte förståelsen.
Enbart ett fåtal stavfel förekommer.
Grammatik
Din grammatik fungerar bitvis och behöver träna mer på vissa grammatiska moment.
Du behärskar grammatiken relativt väl.
Du behärskar grammatiken väl.
Meningsbyggnad
Din meningsbyggnad fungerar bitvis.
Du använder en relativt korrekt och relativt varierad meningsbyggnad.
Du använder en korrekt och en väl varierad meningsbyggnad.

En
Bedömningsmatris, skriftlig produktion i engelska.

Hur du uttrycker dig, varierar dig och blir tydlig.

E
C
,
A
Variation (både ordförråd och meningsbyggnad)
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig... enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig... relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig... relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Flyt
Eleven formulerar sig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.