Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 3 och 4 Alfa vt-20

Skapad 2019-12-20 12:32 i Färlövs skola Kristianstad
Arbetsområde addition och subtraktion. Kapitel 1 i matematikboken Alfa
Grundskola 4 Matematik
Matematik Alfa - kapitel 3 & 4

Innehåll

Vad och hur?

 Kapitel 3

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • olika enheter för tid
 • räkna med tid
 • skriva datum på olika sätt
 • läsa av enkla tabeller
 • läsa av stapeldiagram, linjediagram och cirkeldiagram
 • beräkna medelvärde

Kapitel 4

När du har arbetat med det här kapitlet ska du kunna:

 • multiplicera med 10, 100 och 1000
 • multiplicera med andra tal som slutar på noll
 • räkna division med tal som slutar på noll
 • räkna med avrundning och överslagsräkning
 • läsa och skriva tal i bråkform

 

Läxor delas ut varje vecka. De läxor som görs i boken hittar ni också under nedanstående länk.

http://www.matematikabg.se/elever/laxor.html 

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt under hela arbetsområdet men även genom "kan du det här test", enkla resonemang, diskussioner, diagnoser och avslutande prov på området.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: