Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturhistoria: romantiken och realismen

Skapad 2019-12-20 12:52 i Vallåsskolan Halmstad
Ett arbetsområde där vi går igenom den litteraturhistoriska epoken realismen, läser utdrag ur olika klassiska verk, tränar på att koppla verk till författare och tid/samhälle samt söker information och sammanställer den.
Grundskola 9 Svenska
Under det här arbetet kommer du att få kännedom om en rad olika författare och verk från det vi kallar Romantiken och Realismen i litteraturhistorien. Kanske har du hört talas om Dracula, Oliver Twist eller Ivanhoe? Men vet du vem som skrev dem och när de skrevs? I det här arbetsområdet kommer du att få fördjupa dig om en författare. Du ska även få möjlighet att förbereda och genomföra en muntlig presentation inför klassen. Det innebär samtidigt att du kommer att få ta del av dina kamraters presentationer och då få kännedom om en rad olika författare och deras mest kända verk.

Innehåll

 

     Förmågor: syfte

 • formulera sig i tal och skrift
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
 • söka information från olika källor och värdera dessa

     Centralt innehåll

 • lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg/Powerpoint
 • muntliga  presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll, disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.
 • texter i digitala miljöer med länkar och andra interaktiva funktioner
 • några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenbokförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken tillkommit i.
 • skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
 • informationssökning på bibliotek, internet och i böcker 
 • hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid digitala medier.
 • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källornas tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt

 

      Arbetsgång

 • vi inleder med att repetera i grupp- helklass de epoker som vi jobbat med tidigare. (antiken, medeltiden, renässansen och upplysningen)
 • vi tittar på UR:S program Hej litteraturen om romantiken och realismen
 • vi antecknar i samband med filmerna och sammanfattar tillsammans
 • du tar del av genomgång kring fördjupningsuppgiften
 • du läser utdrag ur romaner och reflektera kring det du läser
 • du söker. värderar, sammanställer information i ett Word dokument
 • du gör en Powerpoint som stöd till din muntliga presentation
 • genomgång i hur man källhänvisa, citerar och refererar
 • du källhänvisa, referera, citera
 • du förbereder din muntliga presentation/talkort/övar hemma
 • du är aktiv genom att du visar engagemang när dina kamrater genomför sina presentationer.

     Bedömning

 • din förmåga att göra en muntlig presentation med digitala hjälpmedel (Om en författare och fördjupning av ett verk) 
 • din förmåga att söka och sammanställa information med egna ord. 
 • din förmåga att citera, referera och källhänvisa i texten

 

      Tidsperiod

 • v. 51-6
 • presentationer v. 5-6

Uppgifter

 • Uppgift: fördjupning/muntlig presentation

 • Författare-elev

Matriser

Sv
Halmstad Svenska - Kunskapskrav åk 9

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

I tabellen nedan hittar du kunskapskrav för betyget E - C- A i slutet av årskurs 9.
 • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv   läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv   urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
E
C
A
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då väl utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt ihuvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller väl utvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, väl utvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra väl utvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Sv
Muntlig presentation av epok, författare och verk

E
C
A
Språk
Använder ett i huvudsak fungerande, enkelt, språk för ämnet och mottagarna, t ex ordval.
Använder ett relativt väl fungerande, varierat, språk för ämnet och mottagarna, t ex ordval.
Använder ett väl fungerande språk, varierat och precist, för ämnet och mottagarna, t ex ordval.
Struktur
Presentationen har en röd tråd och i huvudsak fungerande inledning och avslutning.
Presentationen har en tydlig röd tråd, bestämd uppdelning i olika områden och relativt väl fungerande inledning och avslutning.
Presentationen har en tydlig röd tråd, planerade övergångar mellan olika områden och väl fungerande inledning och avslutning.
Innehåll
Redogör enkelt och kortfattat för ämnet och de källor man bygger sin presentation på.
Redogör relativt tydligt för ämnet, t ex med konkreta exempel och de källor man bygger sin presentation på.
Redogör tydligt för ämnet, t ex med exempel och (nyanserade) förklaringar och de källor man bygger sin presentation på.
Kommunikation
Viss anpassning till mottagaren, t ex genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang. Använder passande hjälpmedel.
Relativt god anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande/engagerat sätt. Använder passande hjälpmedel.
God anpassning till mottagaren genom att titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett intresseväckande och engagerat sätt. Använder passande hjälpmedel.

E
C
A
Helhet
Eleven kan förbereda och göra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och göra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och göra väutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: