Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO fysik åk 2 vt-20

Skapad 2019-12-20 15:09 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Kan vi lära oss om fysik på lekplatsen?

Innehåll

 Genomförande:

* Vi ska öva på de svåra orden.

* Vi ska genomföra experiment på lekplatsen. Vi undersöker, upptäcker och jämför.

* Vi ska samtala om våra undersökningar.

* Vi ska dokumentera våra undersökningar med ord ord och bild.

* Läsa faktatexter.

* Skriva faktatexter och söka fakta.

* Se filmer.

Bedömning:

* Berätta om tyngdkraft, jämvikt, friktion och balans i relation till lek och rörelse..

* Delta, ställa frågor och hypoteser.

* Svara på utvärderingsfrågor.

* Redovisar våra undersökningar i smågrupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3
 • Tyngdkraft och friktion som kan observeras vid lek och rörelse, till exempel i gungor och rutschbanor.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: