Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SM i Fågelholk Åk 6 VT-2021

Skapad 2019-12-21 14:23 i Västerhaninge Montessori Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Vi ska delta i tävlingen SM i fågelholk. Kreativa och fullt fungerande holkar ska tillverkas för att sedan bli bidrag till tävlingen. www.naturskyddsforeningen.se/holk.sm. Där kan du också se tidigare bidrag som vi självklart ska toppa!

Innehåll

Att delta i SM i fågelholk har nu blivit en tradition på träslöjden det är fantastiskt uppgift för hela klassen!

Tillsammans får eleverna vara kreativa, samtidigt lära sig om olika fågelarter och varför fågelbostäderna blir färre och vad vi kan göra för att hjälpa dem.

Med fågelholken Hotell skogstugan tog vi silver 2019

Med fågelholken Timmerstugan tog vi guld 2020

Hur ska vi toppa det här? Jo självklart ska vi bli "Årets holkbyggare 2021"

Bidragen ska vara inskickat senast 28 februari 2021

Finalen äger rum digitalt i mars 2021.

                                                                                                                                                                        

Uppgift:

Du kommer att få tillverka en fågelholk som ska tävla i SM enligt följande regler:

 • Fågelholken ska byggas så att fåglar kan bo i den och ska tåla väder och vind.
 • Den ska byggas i trä och ha ett ingångshål som är minst 28 mm i diameter.
 • Det ska vara tillräckligt med utrymme inuti holken för fågelungar, minst 9x9 cm botten och minst 18 cm invändig höjd.
 • Det är fritt att måla och dekorera holken uppmanar i första hand använda naturmaterial.

 O.B.S: Man får inte pryda med varumärkesskyddade logotyper då blir man diskvalificeras.

 

 

Juryn kommer att uppmuntra humor, fantasi och unik design.

Ett extra plus är om holken är byggd för en missgynnad art.

 

        

Sparvuggla - fageln.se       Hjälp till med att rädda tornseglaren   Göktyta – Målsjön

 

Arbetssätt:

Ni kommer att kunna arbeta minst två och två, beroende på hur många elever det är i varje grupp.

Uppgiften introduceras gemensamt i gruppen då även viss inspiration kommer att visas.

Ni får sedan själva fortsätta leta inspiration eller skissa efter helt egna idéer.

Instruktioner kommer att finnas skriftligt med bilder, ges muntligt och visas praktiskt.

Exempel på tillverkade holkar kommer att visas.

Eleverna kommer sedan få använda tidigare kunskaper av verktyg, maskiner och arbetsmetoder för att nå önskat resultat. 

 

 

Mål:

När du genomfört den här uppgiften har du:

 • utvecklat förmågan att planera och genomföra en egen idé (från idé till färdig produkt)
 • utvecklat din kreativitet/skapande, t.ex. känsla för färg och form
 • utvecklat din förmåga att välja och hantera olika verktyg, metoder etc.
 • dragit lärdom av tidigare erfarenheter i sin slöjdprocess
 • utvecklat din förmåga att bedöma sitt arbete, både under tiden och efter avslutat arbete
 • utvecklat din självständighet och samarbetsförmåga i slöjdprocessen

 

Du kommer att Bedömas i:

 • Hur väl du har formgett och framställt din fågelholk.
 • Hur goda dina kunskaper är inför och i användandet av verktyg, redskap och maskiner i ditt slöjdarbete.
 • Hur väl du kan välja och motivera dina olika val genom arbetsprocessen.
 • Ta hänsyn till kvalitet och miljöaspekt.
 • Hur väl du bidrar till att föreslå handlingsalternativ så att arbetet går framåt.
 • Hur utvecklade omdömen du kan ge om arbetsprocessen.

 

 

      

 

                        

             

      

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6

Matriser

Sl
Bedömningsunderlag i slöjd

Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverksteknike

Slöjdföremål
Eleven kan på ett **enkelt och delvis** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **utvecklat och relativt väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett **välutvecklat och väl** genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hantverkstekniker
I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **i huvudsak** fungerande sätt.
I arbetet med några hant-verkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
I arbetet med några hantverks-tekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.

Välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter

Tillvägagångssätt
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **enkla** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **utvecklade** motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger **välutvecklade** motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven kan i slöjdarbetet **bidra till att utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet **utveckla** idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial **och sådant som eleven själv har sökt upp**.
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen **bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt**.
Under arbetsprocessen **formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt**.

Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Ge omdömen
Eleven kan ge **enkla** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **utvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
Eleven kan ge **välutvecklade** omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck

Tolka
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **enkla** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **utvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då **välutvecklade** resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: