Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Amerikanska och Franska revolutionen, romarna och Europas medeltida historia VT20

Skapad 2019-12-22 09:17 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Europas medeltida historia, Amerikanska och Franska revolutionen
Grundskola 7 Historia
Du ska under våren läsa om Romarna och vilken betydelse de haft i historien. Europas historia under medeltiden, hur Europas stormakter blev till, vilka uppfinningar som drev utvecklingen framåt, och vad som senare ledde fram till den historiska epoken renässansen. Vi kommer avsluta kursen med att gå igenom två perioder som haft stor betydelse för hur det moderna samhället ser ut idag, den Amerikanska och den Franska revolutionen

Innehåll

Elevdel

Undervisning
Första delen av kursen kommer beröra Romarna och vilken betydelse de haft i historien. Vi kommer också läsa om den europeiska medeltiden och historian som ligger till grund för det Europa som vi känner till idag, kyrkans roll, feodalismen, stormakterna bildande i Europa och mycket mer kommer avhandlas. Vi avslutar kursen med att läsa om den amerikanska och den franska revolutionen som haft stor betydelse för hur det moderna samhället kommit att se ut.

Så här kommer du att arbeta

- Gemensamma genomgångar i klassen, föreläsningar, egen läsning och arbete i boken etc.
- Genomgångar av olika ord, begrepp och historiska händelser.
- Kortare övningsexempel där du arbetar på egen hand eller tillsammans med någon.
- Tydliga kopplingar till nutid.


Det här kommer du att lära dig

- När var romartiden och vilken betydelse har romarna haft i historien.
- Vad kännetecknar den europeiska medeltiden, och vad hände under denna historiska epok? vilken roll spelade kyrkan, kejsarna, feodalismen och Europas stormakter.

- Vad kännetecknar renässansen, vilka tankar och idéer föddes under denna perioden? upplysningen etc.

- Vilka händelser ledde fram till Amerikanska och Franska revolutionen och vilken påverkan på det moderna samhället har dessa två händelser haft? en djupdykning i de båda revolutionerna.

 

 

 

vecka

Måndag

Onsdag

Torsdag

2

Studiedag

Romarna

https://urskola.se/Produkter/207591-Fatta-historia-Romarriket

15 min klipp om romarna

Frågor till filmen

Romarna

3

Läxförhör romarna.

Medeltiden

Föreläsning, vad var medeltiden?

Visa filmklipp

Filmklipp Amerikanska revolutionen.

 

Amerikanska revolutionen

317-321

 

krig mot Storbritannien

s.322-323

 

4

USA bildas

s.324-325

 

Förhör Amerikanska revolutionen

 

Filmklipp franska revolutionen

 

Introduktion Franska revolutionen

s.328-331

5

Franska revolutionen s.332-337 revolutionen, dess förlopp och dess slut, skräckväldet.

 

Franska revolutionen fortsättning

s.332-337

Napoleon

s.338-341

 

6

Repetition

Prov Franska revolutionen

Uppföljning + utvärdering

7

Klassbyte

Romarna

https://urskola.se/Produkter/207591-Fatta-historia-Romarriket

15 min klipp om romarna

Frågor till filmen

 

Romarna

Läxförhör romarna.

Medeltiden

Föreläsning, vad var medeltiden?

Visa filmklipp

8

Sportlov

Sportlov

Sportlov

9

Filmklipp Amerikanska revolutionen.

 

Amerikanska revolutionen

317-321

 

krig mot Storbritannien

s.322-323

 

USA bildas

s.324-325

 

10

Förhör Amerikanska revolutionen

 

Filmklipp franska revolutionen

 

Introduktion Franska revolutionen

s.328-331

 Franska revolutionen s.332-337 revolutionen, dess förlopp och dess slut, skräckväldet.

 

11

Franska revolutionen fortsättning

s.332-337

Napoleon

s.338-341

 

Repetition

12

Prov Franska revolutionen

Uppföljning + utvärdering Lägerskola 7b

Lägerskola 7b

13

Klassbyte

 

 

 

 

 

 

  

Material kopplat till arbetsområdet

Romarriket

Föreläsning: https://prezi.com/6rnsm5zesugh/romarriket/

Kortversion ca 5 min

https://urskola.se/Produkter/207603-Fatta-historia-kortversion-Romarriket

15 min version:

https://urskola.se/Produkter/207591-Fatta-historia-Romarriket

frågor till filmen:

När var romarriket?

Var fanns romarriket?

Hur levde man?

Vem bestämde?

Hur tog romarriket slut?

Vad har romarriket lämnar kvar för eftervärlden?

 

Medeltiden

Föreläsning:

https://prezi.com/zrzm4rv6jetx/medeltiden/

Ev: svenska medeltid: https://urskola.se/Produkter/207598-Fatta-historia-kortversion-Medeltid-till-stormaktstid

2st filmer på studi.se

När var medeltiden?

 

Amerikanska revolutionen

Föreläsning: https://prezi.com/aayece4rp9ov/amerikanska-revolutionen/

 

Franska revolutionen

Upplysningen: https://urskola.se/Produkter/207599-Fatta-historia-kortversion-Upplysningen

föreläsning

https://prezi.com/ydd8f9weg1f8/franska-revolutionen/ 

 

Såhär bedöms du

2 st kortare förhör på fakta om Romarna och Amerikanska revolutionen samt ett prov på orsaker och konsekvenser av Franska revolutionen, alla delar ligger till grund för ditt betyg.

 

Bedömningkriterier

Romarna

Amerikanska revolutionen

 

F

E

C

A

1.       Tidsperioder

 

 

Eleven har grundläggande kunskaper om vad som skedde under romartiden och Amerikanska revolutionen.

 

Eleven har goda kunskaper om vad som skedde under romartiden och Amerikanska revolutionen.

 

Eleven har mycket goda kunskaper om vad som skedde under romartiden och Amerikanska revolutionen.

 

 

Franska revolutionen

 

 

F

E

C

A

2.       Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar

 

 

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Franska revolutionen.

 

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Franska revolutionen.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Franska revolutionen.

3.       Villkor & värderingar

 

 

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar påverkades av att de levde under franska revolutionen.

 

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar påverkades av att de levde under franska revolutionen.

 

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar påverkades av att de levde under franska revolutionen.

 

 

Matriser

Hi
Amerikanska och franska revolutionen + romarna

F
E
C
A
1
Tidsperioder
Eleven har grundläggande kunskaper om vad som skedde under romartiden och Amerikanska revolutionen.
Eleven har goda kunskaper om vad som skedde under romartiden och Amerikanska revolutionen.
Eleven har mycket goda kunskaper om vad som skedde under romartiden och Amerikanska revolutionen.
2
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Franska revolutionen.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Franska revolutionen.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Franska revolutionen.
3
Villkor & värderingar
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar påverkades av att de levde under franska revolutionen.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar påverkades av att de levde under franska revolutionen.
Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar påverkades av att de levde under franska revolutionen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: