Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källkritik

Skapad 2019-12-23 09:29 i Förskolan Tomtberga Östhammar
Förskola
Vi vill få barnen medvetna om att allt de ser och hör inte är sant.

Innehåll

Syfte

Syftet runt arbetet med den digitala tekniken är att låta barnen uppleva hur bilder och ljud kan ändras och hur man med hjälp av tekniken kan ”trolla” med bland annat bild, film och ljud. Med hjälp av olika redigeringsprogram/appar kan vi ändra bild och ljud för att vilseleda mottagaren. På så sätt får barn tidigt träna på att ha ett mer kritiskt förhållningssätt till det dom ser bl.a i tidningar och på tv.

 

Hur?

Vi använder oss av olika appar för bildredigering och ”trollar” med vårt grundmaterial. Vi filmar sekvenser på barnen med en grönklädd vägg som bakgrund och klipper in dem i en annan miljö samt använder en ljudfil ur en annan situation. 

Vi tar bilder som läggs ihop som en film och använder även här ljudfil som klipps in.

Vi pratar med barnen om film, bild och ljud. 

Alla barnens närstående bjuds in och får ta del av barnens filmer så det finns möjligheter för fortsatta diskussioner även i hemmen.

Varför?

I läroplanen för förskolan står det: 

Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information.

 

Utvärdering

Hur gick det?

Vad tyckte barnen?

Förstod barnen syftet med att vara kritisk?

Kopplingar till läroplanen

  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: