Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Böcker, bild, film och teater

Skapad 2019-12-27 12:41 i Särskolan Sjöbo
Skriva, läsa och samtala.
Grundskola 1 – 3 Svenska
Vi kommer arbeta med olika texter, rim och ramsor, sång och sagor.

Innehåll

Konkretiserade mål för arbete:

se syfte från läroplanen

 

Undervisning (se centralt innehåll)

Arbetssätt

Du kommer att arbeta med olika barnböcker, se film och spela teater.

Säga och göra rim och ramsor samt sjunga. 

Läsa faktatexter och se hur texten samspelar med bilden. 

Följa en arbetsbeskrivning.

Se film och göra teater. 

Elevinflytande

se kopplingar till läroplanen

Möjlighet att påverka arbetssätt/innehåll utifrån elevens egna förutsättningar och behov

Bedömning

Vi kommer bedöma hur du arbetar och samtalar individuellt och i grupp kring lästa böcker, faktatexter och film samt hur du interagerar med andra. 

Vi kommer bedöma hur du med stöd av bilder kan läsa rim och ramsor samt hur du aktivt är med på det. 

Vi kommer att bedöma hur du med ditt kroppsspråk kan uttrycka känslor, tankar och hur du kan spela en teater utifrån en text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: