Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2019-12-28 15:11 i Fontinskolan Kungälv
En planering för arbetet med Medeltiden med tillhörande lärandematris..
Grundskola 4 – 5
Vasatiden kallas den tidsperiod som varade från 1523-1611 i Sverige och den kallas så för att Gustav Vasa och hans söner och barnbarn regerar då. Denna epok startar 6 juni 1523 med att Gustav Eriksson kröns till Sveriges kung och han får senare kunganamnet Gustav Vasa. Gustav Vasa ser till att Sverige blir ett eget rike, utan inflytande från andra regenter. Makten samlas hos Sveriges kung och han tar över kyrkor och kloster genom att göra vårt land protestantiskt samt bygger slott. När Gustav Vasa dör 1560 bråkar hans söner om makten och under ca 50 år har vi fyra olika regenter.

Innehåll

Detta ska du få lära dig:

* Varför perioden år 1523-1611 kallas för Vasatiden

* Sveriges framväxt och hur landet organiserades

* Sveriges reformation 

* Namn och fakta om regenter under epoken

* Orsaker till, förlopp under och följder av några händelser under Vasatiden

* Ord och begrepp som hör till arbetsområdet

* Hur människorna hade det

 

Begrepp: 

reformationen, regent, fogde, Hansan, gruvor, stånd, ständer, adel, präster, borgare, bönder, ståndsriksdag, skatt, finanser, legosoldat/legoknekt, arvrike, uppror, Stockholms blodbad, Klockupproret, Dackefejden, Nordiska sjuårskriget

 

Förmågor som du kommer att arbeta med:

* söka information

* undersöka

* tolka, se likheter och skillnader

* förstå och använda historiska begrepp

* föra resonemang (orsaker, förlopp och följder)

 

Så här kommer vi att arbeta:

* Vi har genomgångar och diskussioner

* Vi ser på filmer och /sammanfattar/diskuterar innehållet

* Vi arbetar med begreppen

* Vi tränar på att föra resonemang enligt cirkelmodellen/EPA

 

Så här ska du få visa dina kunskaper:

Instuderingsfrågor

Skriftliga/muntliga läxförhör/test

 

Detta kommer att bedömas:

* Hur du deltar i genomgångar och diskussioner

* Hur du genomför dina arbetsuppgifter på lektionstid

* Hur du använder begrepp

* Hur du klarar skriftliga/muntliga läxförhör/test

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6

Matriser

Vasatiden, en lärandematris

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Namnet Vasatiden
Du vet varför tiden mellan 1523 och 1611 i Sveriges historia kallas för Vasatiden.
Jag kan kortfattat beskriva minst ett av skälen till att perioden kallas för Vasatiden.
Jag ger minst två skäl varför denna period kallas för Vasatiden.
Jag ger minst tre skäl varför denna period kallas för Vasatiden.
Personer
Du känner till några personer och händelser under tidsperioden och orsaker och konsekvenser av dessa händelser och handlingar samt om vi kan se spår av något än idag.
Jag berättar om någon person under Vasatiden samt berättar om något spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om minst tre personer under Vasatiden samt berättar om några spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om minst fem personer under Vasatiden samt berättar om flera spår det har fått i vår tid.
Människors liv
Du har kunskaper om hur människor levde i olika samhällsklasser.
Jag berättar om minst två saker om hur människor levde under Vasatiden.
Jag berättar om minst fyra saker om hur människor levde under Vasatiden.
Jag berättar om minst sex saker om hur människor levde under Vasatiden.
Resonemang och samband
Du förstår bakgrunden till, och sambanden mellan, olika historiska händelser under Vasatiden.
Jag berättar om minst en händelse under Vasatiden och kan ge exempel på någon orsak och konsekvens samt berättar om något spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om minst två händelser under Vasatiden och kan ge exempel på några orsaker och konsekvenser samt berättar om några spår det har fått i vår tid.
Jag berättar om minst tre händelser under Vasatiden och kan ge flera exempel på olika orsaker och konsekvenser samt berättar om flera spår det har fått i vår tid.
Ord och begrepp
Ord och begrepp: Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om denna tidsperiod (epok, tidsperiod, reformationen, reduktionen, regent, gruvor, legosoldat/legoknekt, fogde, Hansan, korståg, pest, borg, munk, plog, harv, stånd, ständer, adel, präster, borgare, bönder, skatt, finanser, arvrike, uppror, Stockholms blodbad, Dackefejden, Klockupproret, Nordiska sjuårskriget )
Jag visar att jag förstår några historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem.
Jag visar att jag förstår flera historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem och använder mig av dem på ett i huvudsak fungerande sätt.
Jag visar att jag förstår flera historiska ord och begrepp genom att jag förklarar dem och använder mig av dem på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: