Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk

Skapad 2019-12-30 10:15 i Norra Förskolan Vindförberg Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
språkutveckling på många olika sätt.

Innehåll

Nuläge

Vi har många små barn som är i startgroparna för att börja prata men även lite äldre barn som kommit igång med talet. Vår uppgift är att stimulera alla barns språkutveckling utefter deras behov.   

Mål

På ett roligt och spännande sätt göra språkfrämjande aktiviteter. 

Syfte   

Att varje barn känner att de kan göra sig förstådda och kan uttrycka sig.   

Genomförande

Vid tillfällen då barngruppen samlas tillsammans men också i mindre grupper. Vid samlingstillfällen men också vid matsituationen. Vid omvårdnads tillfällena, blöjbyten och handtvätt. 

Dokumentation

Vi dokumenterar med foto, film barnens verk och anteckningar. 

 

Utvärdering och Reflektion

 Arbetslaget diskuterar och reflekterar fortlöpande under läsåret. 

Ansvar

Alla pedagoger ansvarar för genomförandet. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: