Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik år8 - Magnetism

Skapad 2020-01-02 08:08 i Almåsskolan Mölndals Stad
Grundskola 7 – 9 Fysik
Vi jobbar med att förstå vad magnetism är och hur det används. Vi går bl.a. igenom generatorn, transformatorn och elmotorn.

Innehåll

- I undervisning kommer du att lära dig om...

Vad en magnet är och hur magnetism fungerar. Du kommer också att få lära dig vad vi har för användning av magnetism. Exempel på områden där magnetism används är generatorn och transformatorn. 

- I undervisningen kommer vi att...

Varva teoretiska genomgångar med laborationer, diskussioner och arbeten. 

- Bedömning...(Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt)

Det kommer att vara uppgifter av blandade slag som utvecklar dina kunskaper. Laborationer, inlämningar och diskussioner. 

- Följande kommer att bedömas

Se matris!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Ämnesmatris - Fysik 7-9 v2

Samtala, diskutera och ta ställning

Förmåga att: "använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle"
Argumentera & diskutera
förmåga att samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar samt förmåga att ställa frågor, framföra och bemöta åsikter och argument
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du för diskussioner på ett sätt som till viss del för dem framåt.
Du formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt.
Du formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. Du för diskussioner på ett sätt som för dem framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka & använda information
förmåga att söka naturvetenskaplig information och använda olika källor samt förmåga att använda information i diskussioner, texter och andra framställningar
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du använder informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du använder informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Du använder informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Genomföra & planera
förmåga att genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån samt förmåga att använda utrustning säkert och fungerande i undersökningarna
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Använda begrepp, modeller och teorier

förmåga att: "använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället"
Hållbar utveckling
förmåga att föra resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar/värderar några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och visar på några åtgärder.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder.
Naturvetenskapliga upptäckter
förmåga att beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Du behöver arbeta vidare för att nå lägsta kunskapskraven
Du kan ge exempel och beskriva några upptäckter
Du kan förklara och visa på samband mellan några upptäckter
Du kan förklara och generalisera kring några upptäckter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: