Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tid

Skapad 2020-01-02 09:27 i Särskolan Sjöbo
Grundsärskola 4 – 6 Matematik Naturorienterande ämnen
Vad är tid? Kan du dela upp ett år i årstider, månader, veckor och dagar? Hur ser man olika årstider i naturen? Hur lever djur och växter under de olika årstiderna?

Innehåll

Konkretiserade mål/ mål för arbetet

Du ska kunna berätta om årstidsväxlingar och kännetecken för dem. T ex hur djur och växter lever under olika årstider och hur olika årstider påverkar oss människor.

Du ska använda olika sorters tidmätare t ex tidtagarur, almanacka och klocka för att mäta och samtala om tid.

Du ska kunna använda ord för att beskriva tid t ex igår, idag och imorgon, månad, vecka, dag, timme, minut och sekund.

 

Undervisning - arbetssätt

 

Läsa/lyssna på faktatexter om livet i naturen under olika årstider.

Titta på faktafilmer och årstidsbilder.

Jämföra och diskutera utifrån likheter/skillnader.

Använda widgitbilder och bygga upp ett eget årshjul.

Skriva gemensamma faktatexter.

Ta tid på hur lång tid olika saker tar för att få en uppfattning av tid.

Träna på klockan, analog / digital.

Beskriva en dag/skolvecka för att träna på olika tidsbegrepp och använda dem för att beskriva tid.

 

Elevinflytande

Se kopplingar till läroplan.

 

Bedömning

 

Du kommer under arbetet att bedömas mot de konkretiserade målen, din förmåga att använda ämnesspecifika ord och reflektera över rimlighet.

Kopplingar till läroplanen

 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  GrSär lgr11
 • Syfte
 • reflektera över rimlighet i situationer med matematisk anknytning, och
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • jämföra och reflektera över mönster och strukturer i naturen,
  NO
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enheter och uttryck för tid, till exempel minut, igår, vecka.
  Ma  1-6
 • Mäta och utrycka tid, till exempel med klocka.
  Ma  1-6
 • Årstidsväxlingar och kännetecken för de olika årstiderna. Vilka konsekvenser årstidsväxlingarna får för människan.
  NO  1-6
 • Överlevnadsstrategier hos några växter och djur beroende på årstid.
  NO  1-6
 • Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.
  NO  1-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: