Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 2 Vt-20

Skapad 2020-01-02 10:23 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 2 – 3 Bild
Bilder har stor betydelse för människors sätt att tänka, lära och uppleva sig själva och omvärlden.Vi omges ständigt av bilder som har till syfte att informera, övertala, underhålla och ge oss estetiskaoch känslomässiga upplevelser. Kunskaper om bilder och bildkommunikation är betydelsefulla för attkunna uttrycka egna åsikter och delta aktivt i samhällslivet. Genom att arbeta med olika typer av bilderkan människor utveckla sin kreativitet och bildskapande förmåga.

Innehåll

 

Tidsperiod

 •  vecka 2-24. 

 

Förmågor

 • Du tränar din metakognitionsförmåga genom att reflektera över vad du har lärt dig och hur du har lärt dig.
 • Du tränar din kommunikationsförmåga genom att samarbeta med klasskamrater, berätta hur tänker och vad du lär dig.
 • Du tränar din analysförmåga genom att reflektera och se saker ur olika perspektiv.
 • Du tränar din procedurförmåga genom att söka, samla, strukturera samt kritiskt granska information.
 • Du tränar din begreppsliga förmåga genom att utveckla din förståelse för olika begrepp, relatera begreppen till varandra samt använda begreppen i olika sammanhang.

 

Övergripande mål och riktlinjer

 • Genom ämnet bild och med hjälp av ett etiskt perspektiv tränar vi förmågan att göra personliga ställningstaganden. 
 • Genom ämnet bild och med hjälp av ett historiskt perspektiv försöker vi utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden samt utveckla sin förmåga till dynamiskt tänkande.
 • Genom ämnet bild och med hjälp av ett internationellt perspektiv tränar vi på att kunna se den egna verkligheten i ett globalt sammanhang och för att skapa internationell solidaritet.
 • Genom ämnet bild och med hjälp av ett miljöperspektiv tränar vi på att ta ansvar för den miljö vi själva direkt kan påverka och vi utvecklar ett personligt förhållningssätt till övergripande och globala miljöfrågor

 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

 • Utveckla din förmåga att framställa och kommunicera med bilder.
 • Använda olika tekniker/metoder, besluta vilken teknik/metod som lämpar sig bäst för ett visst syfte. 
 • Känna till begreppen: grundfärg, sekundärfärg, vattenfärg/akvarellfärg, färgcirkel.
 • Du ska få kunskap om grunderna i färglära.
 • Berätta om dina och andras bilder.

 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

     Formativ

 • Kamratbedömning, samtal, självskattningsmatriser.

     Summativ

 • Din förmåga att framställa bilder med hjälp av olika tekniker och material.
 • Du framställer olika typer av berättande bilder i olika sammanhang.
 • Du samtalar om dina egna och andras bilder och dess budskap.

 

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

 • Gemensamma genomgångar.
 • Gemensamma övningar.
 • Färglära - hur man blandar till olika färger.
 • Avbilda olika föremål och människor.
 • Skapa olika saker med händerna utifrån egen fantasi samt efter instruktioner.
 • Samarbeta.
 • Skapa bilder genom att rita och måla med olika material och tekniker tex, kolkritor, vattenfärg, akvarellpennor, torrpastell m.m.
 • Illustrera berättelser, texter och upplevelser.
 • Samtala om bilder och dess budskap.
 • Redovisa ditt alster.

Uppgifter

 • Köttätande växt!

 • Bilduppgift vecka 17!

 • Bilduppgift v.10

 • Bilduppgift v.6

 • Bilduppgift v.4

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3

Matriser

Bl
Bild åk 2-3 - HT+VT 19-20

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
Jag kan skapa egna påhittade bilder och former.
Jag kan skapa bilder med en koppling till olika slags upplevda sagor, självupplevda händelser och meningar/ texter.
Jag kan på ett tydligt sätt skapa relevanta, berättande och informativa bilder till olika slags arbetsområden i skolan.
Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Jag kan använda enstaka metoder och tekniker för att skapa bilder och former.
Jag kan använda några olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Jag kan använda flera olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
Jag kan skapa enkla bilder med hjälp av färg, former och linjer.
Jag kan skapa en enkel bild med för- och bakgrund. Jag kan använda mig av grundfärgerna och blandningar av dessa.
Jag kan på ett säkert sätt skapa en tvådimensionell bild där man tydligt ser vad som är för- och bakgrund.
Papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
Jag kan med stöd skapa bilder i formbara material.
Jag kan skapa enkla bilder i några formbara material.
Jag kan använda olika formbara material för att skapa bilder.
Informativa bilder och hur de är utformade och fungerar. Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar.
Jag kan uttrycka en känsla eller en tanke kring en bild.
Jag kan med stöd reflektera och berätta om vad bilder förmedlar.
Jag kan på ett enkelt sätt reflektera och berätta om bilders uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: