Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medarbetarsamtal Ljungbyskolan VT 20

Skapad 2020-01-02 13:02 i Ljungbyskolan Falkenberg
Inför medarbetarsamtal
Medarbetarsamtal
Välkommen på medarbetarsamtal!

Innehåll

Nuläge – Framtid

Nu är det dags för ditt medarbetarsamtal. Vi ska samtala om ditt nuläge och hur det ska bli (nyläge).  Vi kommer också relatera samtalet till utbildning Falkenbergs mål. Förbered dig genom att reflektera över nedanstående frågor.

Inför samtalet prioriterar du något som bör sättas i fokus under detta läsår. Prioriteringen består i att du väljer något som du särskilt önskar fördjupa eller utveckla. Ta gärna hjälp av stödfrågorna nedan. Fundera över förslag på prioriteringar (medarbetarmål) inför samtalet. Under samtalet kan ytterligare mål formuleras. Vid samtalets slut formuleras överenskommelsen.

 Med hopp om ett gott samtal!

Frågor till stöd för samtal

Följande frågor är till stöd för vårt samtal. Förbered dig genom att fundera omkring det som är viktigt för dig och som vi bör lägga tyngdpunkten på!

 

1. Uppföljning och tillbakablick 

·       Vad bestämdes vid förra samtalet och hur har det gått med ditt/dina mål? 

·       Är du nöjd med vad du har uppnått? Varför/varför inte?

 

2. Ditt pedagogiska uppdrag utifrån våra prioriterade mål 

·       Vad är god undervisning för dig, hur syns det i din undervisning? (Formativ, kollaborativ och inkluderande undervisning)

·       Vad är god inkludering för dig, vilka strategier använder du i din undervisning och varför? (Lärmiljöer, lågaffektivt bemötande, samtal, anpassningar)

                   

3. Kompetensutveckling 

·      Hur bidrar du till det kollegiala lärandet?

·      Vilken kompetensutveckling har du behov av för att utveckla din undervisning? 

·      Hur har du använt kompetensutveckling du tagit del av under föregående läsår? 

 

4. Arbetsmiljö

  •  Hur upplever du din psykosociala arbetsmiljö?
  •  Finns det något som kan förbättras?
  • Hur fungerar relationer och samarbetet i arbetslaget?
  • Hur fungerar arbetsplatsträffar och andra informationsvägar inom enheten?

 

5. Nuläge

Här lyfter du din hälsa, arbetsbelastning och annat som rör ditt välmående.

  • Har du någon bisyssla, har det tillkommit eller upphört?

 

 6. Mål (formulering av nya medarbetarmål)

  • Vad är du intresserad av att utveckla inom ramen för ditt uppdrag? Vad behöver du fokusera på? Vilket stöd behöver du?

 

7. Avslutning

·      Har vi haft en öppen och meningsfull dialog?

 

·      Är det något vi ska ändra på inför nästa samtal? I så fall vad?

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: