Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema forntiden vt 20 åk3

Skapad 2020-01-02 13:43 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer vandra genom stenåldern, bronsåldern och järnåldern för att lära oss om Nordens historia. Hur levde människorna under bronsåldern? Vad är en tidslinje? Kan vi se några spår av forntiden idag? Detta är några av de frågor som vi kommer att arbeta med under temat FORNTIDEN.

Innehåll

Innehåll (Vad vi ska arbeta med)

Vi ska läsa om Nordens historia om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska få lära dig hur du avläser en tidslinje. Du kommer att få lära dig ord och begrepp som hjälper dig att att berätta om stenåldern, bronsåldern och järnåldern. Du ska ges tillfälle att reflektera kring hur livet skiljer sig idag från livet under forntiden samt hur människans sätt att leva och bo förändrades över denna tid.

Arbetssätt (Hur vi ska arbeta)

Såhär kommer du att arbeta:

 • läsa faktatexter 
 • skriva egna faktatexter om hur människor levde under de olika tidsepokerna utifrån centrala begrepp
 • testa på olika forntidsaktiviteter
 • måla en hällristning och egna bilder på hur människor levde under forntiden
 • tillverka föremål som förekom på forntiden
 • se filmer

Bedömning (Vad och hur kommer att bedömas) 

Du kommer bedömas:

 • genom samtal och redovisning av arbete
 • genom dina egna faktatexter
 • hur du deltar i aktiviteterna

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

SO
SO Forntiden åk 3 vt19

På väg att nå förväntade kunskaper
Förväntade kunskaper för årskursen
Att leva tillsammans
Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
 • SO  1-3
Hemortens historia
Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
 • SO  1-3
Hur människor levde under forntiden
Du ska kunna: - människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk - tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder - hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
 • SO  1-3
 • SO  1-3
 • SO  1-3
Undersöka verkligheten
Du ska kunna följa tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
 • SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: