Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi: geografins verktyg, begrepp, metoder, klimat och sårbara platser.

Skapad 2020-01-02 16:21 i Västra skolan Falun
Introduktion för geografi på högstadiet samt repetition av mellanstadiets kunskaper
Grundskola 7 Geografi
I det här arbetsområdet utforskar vi vår blå planet. Vi kommer lära oss namn och läge på viktiga länder, vatten, öar, öknar och regioner. Vi kommer lära oss hur en karta är uppbyggd och hur vi kan använda olika kartor samt hur geografiska data kan samlas in och användas. Vi kommer också arbeta med centrala begrepp och ord för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. Efter ca halva tiden inom geografi kommer vi att läsa om klimatzoner och sårbara platser.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

- analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

- läsa, skriva och samtala om geografi med ett relevant och korrekt ämnesspråk

  

Konkretisering av mål

Du som elev ska lära dig:

 • väderstrecken
 • hitta en plats med hjälp av register och karta
 • hur en karta är uppbyggd med gradnätet, färger och symboler
 • känna till GIS och kunna navigera en digital karta
 • använda gradnätet (ange och hitta positioner)
 • namn och läge för viktigare länder, vatten, öar, öknar, berg och orter
 • Jordens klimat- och vegetationszoner.
 • sårbara platser på jorden t ex områden med vulkaner och jordbävningar

 

Arbetssätt

För att nå målen kommer du att:

 • ta del av genomgångar
 • se på film
 • läsa och arbeta med uppgifter
 • öva namngeografi 

 

Bedömning

Bedömningen av dina kunskaper kommer att ske genom uppgifter, diskussioner och prov utifrån kunskapskrav som beskrivs i kursplanen för geografi. Se bedömningsmatris.

 
   

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Geografi: geografins verktyg, begrepp och metoder

Du har fortfarande inte visat tillräckliga kunskaper
Du visar grundläggande kunskaper
Du är på väg mot högre kvalitet
Du visar en hög kvalitet
Aspekt 1
Samspel människa, samhälle & natur
 • Ge  E 9
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Ny aspekt
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Ny aspekt
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: