Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medicin 1 period 1, 2020

Skapad 2020-01-03 08:21 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Medicin 1
Gymnasieskola Medicin
I kursen Medicin 1 får du inhämta kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt om hur människans normala fysiska utveckling ser ut genom livet. Du får kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom. Vi lär oss om olika undersökningar och provtagningar samt behandlingar och läkemedel. Du får kunskap om mikroorganismer och deras spridningsvägar samt kroppens försvarssystem. Du kommer att få utbildning i HLR och kunskap om samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt om brandsäkerhetsarbete.

Innehåll

 

Länk till tidsplan/schema

 

Tidsplanen/schemat kommer att bli mer detaljerat vart efter och det kan bli ändringar, så titta på schemat varje vecka!

Lärlogg

Vi kommer att göra en lärlogg med material både inför och efter lektioner, viktigt att titta på den!

Länkar

Inläsningstjänst Här kan du lyssna på boken. Du loggar in via skolfederation - välj Norrtälje kommun - sedan är det samma inloggningsuppgifter som till Unikum.

Socialstyrelsen

1177 vårdguiden

Vårdhandboken 

Arbetsmiljöverket

Norrtälje komvux hemsida

SLI play

medicinsk ordbok

Kontakt

Ni når mig enklast via e-post: maria.staffangard@norrtalje.se eller via telefonnummer 0176-74759

 

 

Välkomna!

Uppgifter

 • Olyckor, katastrofer och brand - för dig som missade lektionen den 21/2

 • Examinationsuppgift 5, rörelseorganen

 • Examinationsuppgift 6 Matspjälkningsorganen + lagar/bestämmelser mediciner

 • Prov nervsystemet, urinorganen och cirkulationsorganen

 • Examinationsuppgift 4, mikroorganismer och infektionssjukdomar

 • Examinationsuppgift 3, sjukdomar - andningsorganen och nervsystemet

 • Examinationsuppgift 2 sjukdomar - huden

 • Webbutbildning

 • Webbutbildning

 • HLR och Första hjälpen

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Medicinsk terminologi.
  Med  -
 • Människokroppens uppbyggnad och utveckling samt dess förmåga till ämnesomsättning, rörelse, retbarhet, skydd, försvar och fortplantning.
  Med  -
 • Vanliga sjukdomar och deras orsaker, symtom och diagnoser, undersökningar, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
  Med  -
 • Vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
  Med  -
 • Vanliga mikroorganismer och deras spridningsvägar.
  Med  -
 • Första hjälpen vid skador och akuta sjukdomar samt hjärt-lungräddning.
  Med  -
 • Samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
  Med  -
 • Brandsäkerhetsarbete som att upptäcka och åtgärda brandrisker samt agerande i händelse av brand.
  Med  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
  Med  A
 • Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
  Med  C
 • Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling. Eleven beskriver också översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
  Med  E
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
  Med  A
 • Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven utförligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. Eleven beskriver utförligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
  Med  C
 • Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar samt hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning. Eleven ger också exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd med handledare. Eleven beskriver översiktligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer samt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
  Med  E
 • I beskrivningarna använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
  Med  A
 • I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
  Med  C
 • I beskrivningarna använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
  Med  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Med  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Med  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Med  E

Matriser

Med
Medicin 1 - matris

F
E
D
C
B
A
Aspekt 1
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala fysiska utveckling genom livet.
Eleven har ännu inte beskrivit människokroppens uppbyggnad och funktion.
Eleven beskriver översiktligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Aspekt 2
2. Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom.
Eleven har ännu inte visat kunskaper om sjukdomar.
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Aspekt 3
Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning.
Eleven har ännu inte beskrivit vanliga läkemedel.
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Aspekt 3 forts
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser gällande läkemedel.
Eleven hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning
Eleven hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Eleven hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Aspekt 4
Kunskaper om mikroorganismer och deras spridningsvägar.
Har ännu inte gett exempel på mikroorganismer eller gjort någon beskrivning av hur de sprids.
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver översiktligt hur de kan spridas.
Övervägande på C
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt hur de kan spridas.
Övervägande på A
Eleven ger exempel på mikroorganismer och beskriver utförligt och nyanserat hur de kan spridas.
Aspekt 5
Förmåga att ge första hjälpen och hjärt-lungräddning.
Har ännu inte beskrivit eller genomfört första hjälpen och HLR.
Eleven beskriver översiktligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges, samt genomför dessa insatser i samråd med handledare. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur första hjälpen och hjärt-lungräddning ges samt genomför dessa insatser efter samråd med handledare. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Aspekt 6
Kunskaper om samhällets hjälp-insatser vid krig och katastrofer samt kunskaper om brand-säkerhetsarbete.
Har ännu inte beskrivit samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
Eleven beskriver översiktligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat samhällets hjälpinsatser vid krig och katastrofer.
Aspekt 6
Kunskaper om samhällets hjälp-insatser vid krig och katastrofer samt kunskaper om brand-säkerhetsarbete.
Har ännu inte beskrivit åtgärder för att förebygga brand eller hur man ska agera då brand uppstått.
Eleven beskriver översiktligt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Övervägande på C
Eleven beskriver utförligt åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Övervägande på A
Eleven beskriver utförligt och nyanserat åtgärder för att förebygga brand och hur man ska agera då brand uppstått.
Aspekt 7
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
Använder ännu inte medicinsk terminologi
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
Övervägande på C
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
Övervägande på A
I beskrivningar använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.

Med
Matris för examinationsuppgift 1, medicin 1

Rubrik 1

F
Har ännu inte visat de kunskaper som minst krävs för E
E
D
Övervägande på C är uppfyllt
C
B
Övervägande på A är uppfyllt
A
Aspekt 1
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala utveckling genom livet.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt människokroppens (hjärtats) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt människokroppens (hjärtats) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens (hjärtats) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Ny aspekt
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Ny aspekt
Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Ny aspekt
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.

Med
Matris för examinationsuppgift 2, medicin 1

Rubrik 1

F
Har ännu inte visat de kunskaper som minst krävs för E
E
D
Övervägande på C är uppfyllt
C
B
Övervägande på A är uppfyllt
A
Aspekt 1
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala utveckling genom livet.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt människokroppens (hudens) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt människokroppens (hudens) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens (hudens) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Ny aspekt
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Ny aspekt
Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Ny aspekt
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.

Med
Matris för examinationsuppgift 3, medicin 1

Rubrik 1

F
Har ännu inte visat de kunskaper som minst krävs för E
E
D
Övervägande på C är uppfyllt
C
B
Övervägande på A är uppfyllt
A
Aspekt 1
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala utveckling genom livet.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt människokroppens (ögats) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt människokroppens (ögats) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens (ögats) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Ny aspekt
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Ny aspekt
Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Ny aspekt
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.

Med
Matris för examinationsuppgift 6, medicin 1

Rubrik 1

F
Har ännu inte visat de kunskaper som minst krävs för E
E
D
Övervägande på C är uppfyllt
C
B
Övervägande på A är uppfyllt
A
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala utveckling genom livet.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt människokroppens (matspjälkningsorganens) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt människokroppens (matspjälkningsorganens) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens (matspjälkningsorganens) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Kunskaper om läkemedel kopplat till lagar och andra bestämmelser.
Eleven hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Eleven hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Eleven hänvisar till lagar och andra bestämmelser som gäller för läkemedelsanvändning.
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.

Med
Matris för examinationsuppgift 5, medicin 1

Rubrik 1

F
Har ännu inte visat de kunskaper som minst krävs för E
E
D
Övervägande på C är uppfyllt
C
B
Övervägande på A är uppfyllt
A
Aspekt 1
Kunskaper om hur människokroppen är uppbyggd och fungerar samt kunskaper om människans normala utveckling genom livet.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt människokroppens (rörelseorganens) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt människokroppens (rörelseorganens) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat människokroppens (rörelseorganens) uppbyggnad och funktion samt människans normala fysiska utveckling.
Ny aspekt
Kunskaper om sjukdomar samt förmåga att uppfatta symtom på sjukdom
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar.
Eleven beskriver utförligt vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar sambanden mellan, relevanta under-sökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även översiktligt några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom. Dessutom ger eleven exempel på, och förklarar nyanserat sambanden mellan, relevanta undersökningsmetoder, medicinska behandlingar samt vård och omsorg vid dessa sjukdomar. Eleven förklarar även nyanserat några samband mellan människa, miljö, livsstil och sjukdom.
Ny aspekt
Kunskaper om läkemedel och läkemedelsanvändning.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
Eleven beskriver översiktligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat vanliga läkemedel, deras verkningssätt, användningsområden och biverkningar.
Ny aspekt
Förmåga att använda medicinsk terminologi.
 • Med  -
 • Med  E
 • Med  C
 • Med  A
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet enkel medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med viss säkerhet medicinsk terminologi.
I beskrivningar använder eleven med säkerhet medicinsk terminologi.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: