Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Psykiatri 1

Skapad 2020-01-03 11:40 i Norrtälje Komvux Norrtälje Komvux
Vuxenutbildning
Ämnet psykiatri är tvärvetenskapligt. Det bygger i huvudsak på medicinsk vetenskap, vårdvetenskap och pedagogik. Kursen utvecklar kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar. Den ska bidra till att utveckla förmåga att kommunicera och möta patienter och brukare med ett lyhört, respektfullt och empatiskt förhållningssätt. Kursen ska ge förståelse för och kompetens att möta människor med psykisk ohälsa

Innehåll

Innehåll

Länk till Tidsplan/schema

 

Kurslitteratur

Göransson Ann-Marie, 2019, Psykiatri 1, Stockholm; Sanoma Utbildningar AB 

ISBN: 978-91-523-3116-3 

                                                                                         

Länkar

Socialstyrelsen

https://www.socialstyrelsen.se/ 

Vårdhandboken

http://www.vardhandboken.se/ 

Arbetsmiljöverket

https://www.av.se/ 

Norrtälje Komvux hemsida

www.norrtalje.se/komvux

Psykologilexikon

https://www.psykologiguiden.se/psykologilexikon 

Skolverket Psykiatri 1

https://www.skolverket.se/undervisning/gymnasieskolan/laroplan-program-och-amnen-i-gymnasieskolan/gymnasieprogrammen/amne?url=1530314731%2Fsyllabuscw%2Fjsp%2Fsubject.htm%3FsubjectCode%3DPSY%26courseCode%3DPSYPSY01%26tos%3Dgy&sv.url=12.5dfee44715d35a5cdfa92a3#anchor_PSYPSY01

Inläsningstjänst

På din startsida på Unikum finns det en länk till inläsningstjänst där boken också  finns att lyssna på samt att det finns studiehandledning på flera språk.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Psykiatrins historiska utveckling vad gäller organisation, människosyn, kunskap, utveckling och användning av olika behandlingsformer samt behov av evidensbaserad kunskap.
  Psy  -
 • Förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet påverkar psykisk hälsa och ohälsa.
  Psy  -
 • Identifikation av psykiska hälsorisker och förebyggande av psykisk ohälsa.
  Psy  -
 • Orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
  Psy  -
 • Professionell hållning, balanspunkter, överföring–motöverföring, närhet–distans, empati–sympati samt hållpunkter för ett bra samtal.
  Psy  -

Matriser

Kunskapsmatris i Psykiatri

2. Kunskaper om den historiska utvecklingen inom verksamhets-området samt betydelsen av evidensbaserad kunskap.
F
E
D
C
B
A
Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia enkla exempel på vikten av evidensbaserad kunskap.
Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia utförligt exempel på vikten av evidensbaserad kunskap.
Eleven ger med utgångspunkt i psykiatrins historia utförligt och nyanserat sambandet mellan evidensbaserad kunskap och god vård.

4. Kunskaper om orsaker till att psykisk ohälsa uppstår samt faktorer som påverkar psykisk hälsa och ohälsa.
F
E
D
C
B
A
Eleven beskriver översiktligt ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa. Eleven ger enkla förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa.
Eleven beskriver utförligt ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår och redogör utförligt för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna Dessutom beskriver eleven utförligt hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa. Eleven ger välgrundade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat ett par olika förklaringsmodeller till att psykisk ohälsa uppstår, redogör utförligt och nyanserat för de teorier som finns bakom förklaringsmodellerna samt jämför teorierna. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur individens fysiska, psykosociala och socioekonomiska situation samt könstillhörighet kan påverka psykisk hälsa och ohälsa. Eleven identifierar olika orsaker till psykisk ohälsa uppstår, förklarar utförligt och nyanserat livsvärldens betydelse för psykisk hälsa samt ger välgrundade och nyanserade förslag på vad som behöver förändras i människors livsstil för att förebygga psykisk ohälsa

5. Kunskaper om olika psykiska funktionsnedsättningar samt förmåga att tillämpa dessa kunskaper i praktisk verksamhet. 6. Kunskaper om omvårdnads- och omsorgsprocessen olika steg och innehåll vid olika psykiska funktionsnedsättningar samt förmåga att tillämpa dessa i praktisk verksamhet.
F
E
D
C
B
A
Eleven beskriver översiktligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.
Eleven beskriver utförligt orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktions-nedsättningar.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat orsak, symtom, skattningsinstrument, behandling, vård och omsorg, omvårdnad, återhämtning samt prevention vid vanliga psykiska funktionsnedsättningar.

8. Förmåga att möta och kommunicera med patienter, brukare och närstående på ett respektfullt, lyhört och empatiskt sätt samt förmåga att reflektera över sitt förhållningssätt i mötet med dem förhållningssätt i mötet med dem.
F
E
D
C
B
A
Eleven beskriver översiktligt hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven översiktligt innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.
Eleven beskriver utförligt hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktions-nedsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur man möter och kommunicerar med människor som har olika psykiska funktionsnedsättningar. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat innebörden av ett respektfullt, lyhört och empatiskt förhållningssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: