Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Syskonreligionerna

Skapad 2020-01-03 12:27 i Gullstensskolan äldre Gullspång
Arbetsområde syskonreligionerna.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Judendom, kristendom och Islam räknar alla Abraham som sin stamfader. Det gör att religionerna liknar varandra ganska mycket och ibland kallas de till och med för syskonreligioner. I det här arbetsområdet tittar vi närmare på vad som förenar de tre religionerna och vad som skiljer dem åt.

Innehåll

Detta vill jag att du ska kunna:

 • Kunna  berätta om de centrala tankegångarna i judendom, kristendom och islam.
 • Kunna berätta hur människor inom de olika religionerna lever med och uttrycker sin tro.
 • Kunna ge exempel på några riter, symboler och platser som är viktiga för de olika religionerna.
 • Kunna jämföra de tre religionerna  (både likheter och skillnader).
 • Kunna använda olika begrepp som hör till arbetsområdet.

 

 Så här kommer vi arbeta med området:

 • Genomgångar
 • Texter, instuderingsfrågor och fördjupningsuppgifter,
 • Diskussioner, både i grupp och i helklass
 • Filmklipp

 Bedömning

 • Du kommer att få flera tillfällen att visa dina kunskaper inom området, både muntligt och skriftligt. Det kommer även att bli ett övergripande prov på området.

Respons 

 • Jag kommer att lämna skriftlig respons genom att fylla i matrisen och skriva en kommentar till den. Jag kommer även erbjuda dig att vi går igenom responsen muntligt. 

Utvärdering

 •  När vi avslutat arbetsområdet kommer du få utvärdera det. Du får då möjlighet att påverka arbetsområdet för kommande elever, men du får även möjlighet att påverka nästa arbetsområde som du själv kommer att arbeta med.

 

Uppgifter

 • Respons: Skrivuppgift syskonreligionerna

 • Respons: lektionsuppgifter religion VT - 21

 • Återkoppling på källuppgift religion

Matriser

Re
Syskonreligionerna

Rubrik 1

På väg
E
C
A
Världsreligionerna
Du har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Du har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Likheter & skillnader
Dessutom för du enkla resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livs¬ åskådningar.
Dessutom för du utvecklade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Dessutom för du välutvecklade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader inom och mellan några religioner och andra livsåskådningar.
Samband med samhälleliga förhållanden
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållande¬ vis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Skildring av livsfrågor, livsåskådningars betydelse
Du kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
Du kan också föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.
Information & källor
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informa-tionens och källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: