Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordiska språkförhållanden + grammatik

Skapad 2020-01-03 12:55 i Anna Whitlocks gymnasium Stockholm Gymnasieskolor
Gymnasieskola Svenska
Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter. Skriftlig framställning av utredande texter. Normer och stildrag som hör till denna texttyp. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.

Innehåll

v. 5 Genomgång av utredande text, referatteknik och källhänvisning. Skriva utredande text om språkundervisning (första utkast).

v. 6 Temavecka.

v. 5 Dela ut kursböcker. Kamratrespons + arbeta med kursböckerna = slutversion.

v. 6 Intro språkförhållanden

v. 7 Språkförhållanden

v. 8 Språkförhållanden

v.9 Sportlov

v. 10 Grammatik

v. 11 Grammatik

v. 12 Slutversion

v. 13 Projektvecka

 

 Källor:

https://urplay.se/program/155349-jakten-pa-spraket-samiska

https://www.svtplay.se/varsta-spraket

http://isof.se/sprak.html

https://svenskaspraket.si.se/svenska/

https://sverigesradio.se/spraket

Uppgifter

 • Utredande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.
  Sve
 • Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Uppbyggnad, språk och stil i olika typer av texter samt referat och kritisk granskning av texter. Skriftlig framställning av utredande och argumenterande texter. Normer och stildrag som hör till dessa texttyper. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Svenska språkets uppbyggnad, dvs. hur ord, fraser och satser är uppbyggda samt hur de samspelar i grammatiken.
  Sve  -
 • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden, till exempel språklagstiftning, minoritetsspråk och dialekter.
  Sve  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: