Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 0-100

Skapad 2020-01-03 16:31 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Vi utgår från dina förkunskaper och tränar vidare på addition och subtraktion 0-100. Vi repeterar och blir säkrare på talens namn, ordning, huvudräkningsstrategier, likhetstecknet och textuppgifter inom talområdet. Du fortsätter där du är i din utvecklingszon. Helt nytt denna period blir algoritmer; uppställning utan och med växling.

Innehåll

Du kommer få träna din förmåga att:

 • lösa problem med matematik 
 • välja lämplig metod för matematikproblemet
 • använda matematiska begrepp

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 • lösa uppgifter i addition genom att först addera till helt tiotal 36+8 = 36+4+4 = 40+4
 • lösa uppgifter i subtraktion genom att först subtrahera till helt tiotal 73-7 = 73-3-4 = 70-4
 • addera och subtrahera med hela tiotal
 • förstå och använda kommutativa lagen i addition 13 + 9 = 9 +13
 • lösa uppgifter i addition med mellanled
 • lösa uppgifter i subtraktion med mellanled
 • lösa textuppgifter inom området
 • göra en talfamilj 21-3=18 21-18=3 3+18=21 18+3=21
 • skilja på udda och jämna tal
 • använda uppställning addition och subtraktion utan tiotalsövergång
 • ha provat uppställning addition och subtraktion med tiotalsövergång

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 • addera
 • subtrahera
 • tiotal
 • ental
 • term
 • summa
 • differens
 • likhetstecken
 • udda
 • jämn

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • genomgångar och gemensamma övningar
 • arbete i par, helklass och på egen hand
 • använda konkret material
 • spela spel, tex frimärksspelet där du tränar växla ental och tiotal
 • ofta ha kortare stunder där du tränar tabeller digitalt 

Du kommer möta IKT i undervisningen genom:

 • digitala genomgångar
 • träna digitalt på tex nomp

Du kommer möta värdegrundsarbete, delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 • arbeta i par innan det egna arbetet
 • uppgifter anpassade till dina kunskaper
 • kooperativa arbetssätt

Du kommer du få visa din kunskap genom:

 • observationer och samtal under arbetets gång
 • ditt egna arbete i matteboken
 • avslutande diagnos 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: