Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hinduism och buddhism

Skapad 2020-01-04 16:01 i Gläntanskolan Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
Hinduismen och Buddhismen är två världsreligioner som skiljer sig avsevärt ifrån de andra världsreligionerna både till människosyn och hur man utövar dem. Hur påverkar religionerna hur utövarna ser på världen och organiserar sina liv?

Innehåll

Målet med undervisningen är att...

 • Eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen.

 • Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

 • Eleverna utvecklar förmågan att resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar samt källors relevans och trovärdighet.

Till exempel...

 • ha kännedom om huvuddragen inom hinduismen och buddhismens historia
 • känna till religionernas urkunder och levnadsregler  
 • de hinduistiska och buddhistiska symbolerna samt deras betydelse
 • kunna resonera kring moraliska frågeställningar
 • hantera information och värdera källors relevans och trovärdighet

Så här ska vi arbeta...

 • Genomgångar
 • Textläsning
 • Muntliga diskussioner 
 • Instuderingsfrågor
 • Kortfilmer

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  7-9
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.
  Re  7-9
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia.
  Re  7-9
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
  Re  7-9
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
  Re  7-9
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
  Re  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
  Re  E 9
 • Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.
  Re  E 9
 • Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Re  E 9
 • Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Re  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: