Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

So årskurs 1

Skapad 2020-01-05 08:44 i Ätranskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 9
Vad är SO? Trafik Min familj Förr i tiden

Innehåll

 

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Kunna samtala om elevnära livsfrågor:

 • Om normer och regler i trafiken samt ge exempel på varför de behövs.
 • Om hemortens historia, kristendomens roll i skolan och exempel på människans levnadsvillkor för hundra år sedan.

Bedömning - vad och hur

Vad?

 • Du identifierar riskfyllda platser i närområdets
  trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska
  riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
 • Du kan undersöka hemortens historia och ger då
  exempel på människors levnadsvillkor under olika
  perioder. Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet
  förr och nu utifrån människors berättelser och olika
  skildringar.
 • Eleven beskriver några olika betalningsformer och
  anger vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.

HUR?

Genom att 

 •  du ställer frågor, deltar i samtal,
 •  du utför olika arbetsuppgifter,
 •  du svarar på frågor skriftligt/muntligt.

Undervisning och arbetsformer

Trafiken; Hur du ska göra i trafiken, regler som finns i trafiken, faror som finns i trafiken.

Min familj/förr i tiden; Hur en familj kan se ut, hur såg en familj ut förr, hur en familj använder sina pengar.

Arbetsformer

Vi arbetar;

med kooperativt lärande, där lärandet sker i samarbetet mellan eleverna där de utvecklar sina kunskaper och sociala förmågor samtidigt.

Eleverna lär sig i par och i grupper där varje elevs bidrag  i olika övningar  ska leda till att gruppen lär sig.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: