Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Imperialism och världskrig vt -20

Skapad 2020-01-05 14:05 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Arbetsområde om imperialism och världskrig med fokus på historisk källkritik.
Grundskola 7 – 9 Historia
Under det här arbetsområdet kommer du att få lära dig mer om den tid som ledde fram till första världskriget. Du får veta mer om hur europeiska länder koloniserade andra delar av världen, hur nationalismen växte sig allt starkare och hur det till slut ledde till det fruktansvärda världskriget 1914-1918. Fokus kommer att vara du ska utveckla din källkritiska förmåga utifrån de skeenden som ägde rum under perioden.

Innehåll

Under några veckor kommer du att få fokusera på historisk källkritik. Du kommer att få jobba med de olika källkritiska kriterierna och lära dig att använda dem på olika typer av historiska källor. Du kommer att få arbeta med följande centrala begrepp:

 • källa
 • kvarleva
 • primärkälla
 • sekundärkälla
 • tidskriteriet
 • beroendekriteriet
 • tendenskriteriet
 • trovärdighet 
 • relevans

Under hela arbetsområdet kommer du att få träna på att använda begreppen i olika sammanhang, individuellt och tillsammans med klasskamrater. Slutligen kommer du att få visa vad du har lärt dig i en individuell uppgift.

Som lärmaterial kommer du att få presentationer och övningar som ligger på Google Classroom där allt samlas efterhand. Det är viktigt att du själv håller koll på det som finns där, men också att du repeterar själv eller tillsammans med andra någon gång mellan lektionstillfällena. Detta gör att det blir tydligare för dig att upptäcka vad du behöver mer hjälp med, men det kommer också att göra att du får mycket lättare att förbereda dig för det avslutande provet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9

Matriser

Hi
Historisk källkritik - Imperialism och världskrig

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Källstudier
Du kan ännu inte använda historiska källor för att dra slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar ännu inte om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra enkla slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra utvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Du kan använda historiska källor för att dra välutvecklade slutsatser om hur människor lever. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Begreppsanvändning
Du kan ännu inte använda källkritiska begrepp när du diskuterar historia och använder historiska källor
Du kan använda källkritiska begrepp på ett ganska bra sätt när du diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda källkritiska begrepp på ett bra sätt när du diskuterar historia och använder historiska källor.
Du kan använda källkritiska begrepp på ett mycket bra sätt när du diskuterar historia och använder historiska källor.
Ny aspekt
Du har ännu inte grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under imperialismens tidsålder.
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under imperialismens tidsålder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under imperialismens tidsålder.
Eleven har mycket kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under imperialismens tidsålder.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: