Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik, åk 4

Skapad 2020-01-05 20:48 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 Teknik
I detta område ska du få lära dig mer om hus och byggnader. Hur behåller de värmen och varför använder man olika material för att bygga dem? Finns det några särskilda former som är extra hållbara? Du kommer också få lära dig mer om varför det är så viktigt med hållbar utveckling. Förutom ovan kommer du få lära dig om olika tekniker människan har använt sig av för att göra tecken och skriva.

Innehåll

Vi kommer att lära oss om 

olika sorters byggnader, varför man bygger på olika sätt på olika platser

husets grund, väggar och tak

tekniska system och delsystem, t.ex. olika sätt att värma upp ett hus

tekniker för att öka materials hållfasthet

hållbar utveckling

olika tekniker för att kommuncera - genom tiderna

 

Viktiga ord och begrepp:

byggnad, isolering, värmekälla, fjärrvärmeverk, ventilation, rör, båge, fackverk

 

papper, penna, fjäderpenna, bläck, runor, skrivmaskin, dator, tryckkonst, böcker, tidningar

 

Arbetsformer:

Vi utgår från läromedlet PULS: teknik

- vi läser texter i läromedlet

- vi arbetar med uppgifter till läromedlet

- vi gör praktiska uppgifter

- lärarledda genomgångar med bildstöd

- filmer, t.ex. från Studi

- arbeta enskilt, i par och grupp samt helklass

- yrkesbesök

 

Jag bedömer:

- ditt muntliga deltagande på lektioner

- ditt arbete med praktiska övningar och i arbetsboken

- skriftligt test

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.
  Tk  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: