Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 3- Längd, tid och samband

Skapad 2020-01-05 21:57 i Gylle skola Borlänge
Grundskola 7 Matematik
Inom detta kapitel kommer du bland annat att få lära dig sambandet mellan tid, sträcka och hastighet men även avläsa, tolka och rita tabeller och diagram.

Innehåll

Tidsplan

v. 49     3.1 + 3.2

v. 50     3.2 +3.3

v. 51     3.3

v. 52     LOV

v. 1       LOV

v. 2       rep 

v. 3       3.4 + 3.5

v. 4       3.5 + 3.6  

v. 5       3.6 + rep

v. 6      rep +  prov kap 3

 

Repetitionssidor på kap 3 att träna på inför prov (på lektionstid eller hemma):

Sammanfattning s 150
Blandade uppgifter s 151-155
Träna mer s 156-158
Utmaning Tema s 159

Repetition s 308-310 (uppgift 21-31)

Filmer:

2.6 Enheter för volym
3.1 Enheter för längd
3.2 Tid och rörelse
3.3 Hastighet
3.4 Tabeller och diagram
3.5 Lägesmått
3.6 Lägesmått från tabeller och diagram

 

Varje avsnitt i boken består av fyra nivåer. Du ska göra minst två nivåer på varje avsnitt. Tänk på att om du strävar efter högre betyg är det viktigt att du tränar på att göra uppgifter på nivå 3 och 4. Uppgifterna på repetitionssidorna som är angivna ovan är på en grundläggande nivå. 

Om du jobbar i basboken är det viktigt att du efter varje avsnitt gör nivå 1 i boken. 

 

 Syfte/Förmågor du kommer utveckla

·      formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder. (Problemlösning)

·      använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp. (Begrepp)

·      välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter. (Metod)

·      föra och följa matematiska resonemang genom att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (Resonemang och kommunikation)

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

·      Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·      Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·      Din förmåga att kunna lösa uppgifter med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt 

·      Vi kommer att utgå från boken ”X”. Boken är uppdelad i 4 olika nivåer. Till boken finns det också både fördjupningsmaterial och grundläggande material, i form av extra böcker och arbetsblad. Jag kommer att hjälpa dig att hitta en nivå där du kan arbeta, så att du får den utmaning du behöver. 

·      Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·      Vi kommer jobba, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·      Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

·      Vi kommer avsluta arbetsområdet med ett skriftligt prov

·      Boken finns inläst hos  inläsningstjänst där du har en användare, om du vill lyssna på boken

·      Du kan fotografera av genomgångar på tavlan.

·      Det finns tillgång till miniräknare, multiplikationslathund

·      Du kan titta på genomgångar på filmer (Matematikboken X)

·      Träna extra eller repetera på webbappar  

·      På Studi kan du titta på matte filmer och göra övningar på olika språk. 

    

Mål

I slutet av arbetsområdet behöver du visa att du kan;

- uttrycka volym, längd och tid med lämpliga enheter

- utföra beräkningar med tid

- förstå sambandet mellan sträcka, tid och hastighet

- skapa tabeller för att sammanställa statistik

- avläsa, tolka, och rita diagram

- ta reda på och välja lämpliga lägesmått i vardagliga sammanhang

- kunna förstå och beskriva begreppen som hör till kapitlet

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: