Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är det för dag idag?

Skapad 2020-01-05 23:25 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Engelska NO (år 1-3) Matematik
År, årstider, månader, veckor, dagar, timmar och minuter. Mycket att hålla reda på... Vi repeterar och utmanar!

Innehåll

 

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 • använda en almanacka 
 • tolka olika sätt att skriva datum, 200109 9/1-20 9 januari 2020
 • kunna skriva datum korrekt på minst ett sätt
 • känna till olika tidpunkter på dagen som förmiddag, eftermiddag, gryning m.fl.
 • årstidernas och månadernas namn och ordning
 • läsa av linjediagram och stapeldiagram
 • klockan: hel, halv, kvart i, kvart över, tio i, tio över
 • prova använda tidsord på engelska där du kan svara på och ställa frågor om datum och tid

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 • almanacka
 • kalender
 • vecka
 • månad
 • årstid 
 • år
 • förmiddag
 • eftermiddag
 • gryning
 • skymning
 • klocka
 • minut
 • timme
 • sekund
 • diagram
 • linjediagram
 • stapeldiagram

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • göra undersökningar och dokumentera i stapeldiagram och linjediagram
 • lösa matematikuppgifter kopplade till diagrammen
 • varje dag gå igenom datum och skriva på tre sätt
 • kort gå igenom datum och väder på engelska
 • kortlektioner kopplade till områdena

Du kommer möta IKT i undervisningen genom:

 • du använder digital almanacka
 • du tränar klockan på nomp
 • digitala genomgångar

Du kommer du få visa din kunskap genom:

Formativ bedömning

 • samtal och observationer under arbetets gång
 • exit ticket
 • dina uppgifter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: