Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget, mellankrigstiden och andra världskriget

Skapad 2020-01-06 09:15 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
PP för kolonialism, första världskriget, mellankrigstiden och andra världskriget, åk 9
Grundskola 9 Historia
Olika ideologier formar människor att hantera sin tid och sin omgivning på olika sätt. Kolonialismen, kommunismen och nazismen är alla ideologier som

misslyckats med att tillämpa den främsta demokratiska principen; alla människor är lika mycket värda. Vad resultatet blev får du möjlighet att lära dig här!

Bilden är från https://www.flickr.com/photos/davebloggs007/16757866775/in/photolist-rwQrXv-a6rbkU-2Viwt7-cjj8bG-2199ff-96L1fu-5RFPeK-cW4Y9E-3Jdv2F-9zHTGS-6pPCqZ-boNtgi-L3Pqb-7nkBSM-kpva5u-nGP7Pd-8wBWKU-84c1uP-55riDJ-dRZw4p-p1WuLs-bYhrhf-4EKzKG-58RtUr-fgErSq-dGHmHu-eGikVR-6bs8t1-6pTM1q-oTjKm2-9VwToG-rJWomV-5tJ98q-4gn61P-nFXwAm-8LoTh-8wBRFw-9L2Wsx-rrU8vW-6B4qZj-8NKEPz-8yv5DG-eRtavs-bk3nVW-dKkAmv-nDRoFv-47ty41-5R2hhk-56q4vj-8S5KAn

Innehåll

Inledning

Europas starkaste länder fördelade Afrika mellan sig. Med olika metoder utövade de sin makt för att göra hemlandet rikare. Resultatet blev förödande för Afrikas många länder. Mellan de koloniserande staterna växte spänningarna och kolonialismen var en av orsakerna. Spänningarna resulterade i första världskriget. Miljontals dog på de olika krigsskådepalatserna. Under mellankrigstidens ekonomiska kris växte nationalismen sig allt starkare och demokratin försvagades i flera av Europas länder. Tjugo år efter första världskrigets slut stod Europa inför ett nytt storkrig, den här gången inte bara mellan stater utan också ett krig med olika ideologier inblandade.
Hur allt detta kunde ske ska vi gå igenom och med hopp om att du förstår varför demokrati är den enda vägen fram om vi vill ha ett samhälle där alla är lika mycket värda.

Syften och arbetsgång

Genom att läsa texter, granska bilder och filmklipp, besvara frågor och arbeta med olika uppgifter både enskilt och i grupp kommer du att arbeta med de olika syftena.

Du kommer att visa vad du lärt dig genom att besvara frågor, redogöra för olika händelser och längre skeenden muntligt och skriftligt. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi

Matriser

Hi
Matris i historia

Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Kunskaper om olika tidsperioder
fakta
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Orsaker och konsekvenser
förklara och resonera
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord. Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Kunskap om utvecklingslinjer
analysera
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dess autvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Källanvändning
Vilka slutsatser kan du dra ifrån källor?
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiebruk
I vilket syfte har bilden, filmen etc använts?
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
Historiska begrepp
Ha kunskap om olika begrepp och kunna använda dem
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: