Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

v. 3 - 6 Binära, decimala talsystem, potenser.

Skapad 2020-01-06 10:22 i Eiraskolan Stockholm Grundskolor
Talsystem binära, decimala
Grundskola 4 – 6 Matematik
Vårt talsystem är som bekant ett positionssystem, med det menas att siffrans värde beror på vilken position siffran står på. Vi kommer använda oss av övningar för att få förståelse för det binära talsystemet. På samma sätt fördjupar vi kunskaper om vårt decimala talsystemet, som bygger på talet tio. Kommer ni ihåg några fler talsystem? ;)

Innehåll

Du kommer att utveckla kunskaper om:

 • Potenser
 • Vårt talsystem (med basen tio)
 • Det binära talsystemet
 • Tal på tallinjen

Begrepp du kommer lära dig mer om:
Potens, bas, exponent, decimala talsystemet, binära talsystemet. (Läs beskrivningar på s.31, 6B)

Övningar:
För att utveckla kunskaper kring begreppen kommer vi att arbeta med undersökande övningar. Tillsammans med andra får du tillfälle att resonera och jämföra binärt och decimalt talsystem.
Fördjupning: Vi kommer också att problematisera positionssystemet genom att testa baser med andra tal och diskutera binära talsystemets betydelse i dagens digitaliserade samhälle. Hur ser utvecklingen ut nu?
Fundera över och kommunicera genom att förklara för en kompis: 
Vad menas med ett decimalt talsystem?

Räkneuppgifter och material:
För att befästa metoder och begreppsspråk behöver du även arbeta med text- och räkneuppgifter, självständigt eller med en kamrat.
Material du kan använda vid ditt självständigt räknande (bestäm tillsammans med din lärare):

 • bönor/plockmaterial 
 • whiteboard
 • skriva direkt i boken,
 • anpassad bok,
 • skärm,
 • hörselkåpa,
 • lyssna till musik.


Dessa uppgifter hittar du i Koll på matematik 6B - kapitel 6:
v.4  s. 8, 9, 11 
v.5  s.18, ord och begrepp s.19, 20, 21
v.6  s. 22, 23, metod s.25. Diagnos kapitel 6.
Du kan också välja att arbeta med vissa av uppgifterna i Bingel!

Fördjupning/utmaning:
Blå  s.29, 30, s.12

Anpassa uppgifterna:__________________________________

Bedömning:
Du visar hur långt du har kommit i dina kunskaper genom en diagnos v., där resultatet förs in i din betygsmatris.
Du får även möjlighet att visa dina kunskaper genom att svara på frågor muntligt och skriftligt på lektioner och genomgångar.

 
Lycka till!

 

Uppgifter

 • Koll på matematik 6B - kapitel 6

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Det binära talsystemet och hur det kan tillämpas i digital teknik samt talsystem som använts i några kulturer genom historien, till exempel den babyloniska.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
  Ma  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
  Ma  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: