👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Människan

Skapad 2020-01-06 11:17 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Grundskola 5 Biologi
Hur är din kropp uppbyggd och hur fungerar den? Det ska vi ta reda på i det här arbetsområdet!

Innehåll

Människokroppen

Under vt och ht 2020 ska du få lära dig mer om människokroppen så du kan använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen. Du ska också få genomföra några undersökningar och experiment.

Syfte

Syftet med undervisningen i biologi inom kunskapsområdet "Kropp och hälsa" är att du ska:

 

 • Bi
  Syfte använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
 • Bi
  Syfte genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
 • Bi
  Syfte använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Undervisningens innehåll

Vi kommer att arbeta med följande: celler, huden, skelettet, musklerna, blodomloppet, andningen, matens väg genom kroppen, hjärnan och nervsystemet och vår hälsa (motion, sömn, mat, sjukdomar och kroppens försvar).

Följande centrala innehåll ur kursplanen för biologi kommer vi att beröra:

 • Kropp och hälsa Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
 • Bi 4-6
  Kropp och hälsa Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
 • Bi 4-6
  Biologin och världsbilden Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Bi 4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
 • Bi 4-6
  Biologins metoder och arbetssätt Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.

 

Arbetssätt:

Vi kommer att se på filmer, samtala och diskutera, göra enkla experiment, läsa och skriva texter, rita och arbeta med olika frågeställningar.

Konkretisering av mål

Efter avslutat arbete ska du ha grundläggande kunskaper kring människokroppen och visa det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp på skriftliga prov.

Du ska kunna:

 • organens namn (huden, skelettet, blodomloppets organ, matvägarnas organ, nervsystemets organ . 
 • beskriva hur organet ser ut/sätta ut organets olika delar.
 • organens placering i kroppen.
 • organens uppgift/uppgifter.
 • om organens samverkar med andra organ i ett system, (t ex att magsäcken ingår i matspjälkningssystemet).
 • beskriva och förklara i stora drag hur andningen, blodomloppet, kroppens eget försvar, matens väg är i kroppen samt hur hjärnan och nervsystemet fungerar.

Du ska även

 • kunna samtala om och diskutera enkla frågor som rör din hälsa
 • kunna genomföra enkla undersökningar utifrån givna planering

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6