Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sleep and Dream vecka 3-8 vt-20

Skapad 2020-01-06 11:31 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Engelska
"If you can dream it, you can do it." - Walt Disney

Innehåll

Vi kommer under detta arbetsområde lära oss om sömn och sovvanor samt anledningen till att tonåringar ofta verka vara trötta på morgonen men extremt pigga mitt i natten. Det är kanske t.o.m. så att vi behöver tänka om när det kommer till hur en skoldag ska vara utformad?

Vi kommer att samtala, läsa och skriva om våra drömmar - de vi har på natten när vi sover och de drömmar vi har om våra liv.

Under lektionerna kommer vi att läsa olika texter, träna hörförståelse och vi kommer även att samtala och skriva på engelska.

I slutet av arbetsområdet kommer vi att skriva en argumenterande text inom temat sömn. 

Uppgifter

 • Tidsplanering

Matriser

En
Argumenterande text/ Argumentative essay

Kommunicera i skrift

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En   använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
 • En   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • En  7-9   Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
 • En  7-9   Samtal och diskussioner samt argumentation.
 • En  7-9   Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
 • En  E 9   I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9   I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
 • En  C 9   Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
 • En  A 9   I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
 • En  A 9   Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Når ej målet
E- nivå
C-nivå
A-nivå
Syfte och anpassning till mottagare
Struktur saknas.
Din text är i någon mån anpassat till syftet och mottagare. Du använder t.ex. många informella former som wanna, gonna, stuff... ´
Din text är till viss del anpassad till syftet och mottagare Du använder inga informella uttryck
Din text är till viss del anpassad till syftet och mottagare Du använder inga informella uttryck
Innehåll
Det finns inga egna åsikter i texten. Innehållet är alltför magert för att ge läsaren information.
Du berättar och beskriver på ett enkelt sätt. Du har förmågan att framföra enkla åsikter och att utveckla med något exempel.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett relativt tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår.
Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och nyanserat sätt.
Variation
Du kan formulera dig enkelt med viss variation. Många meningar börjar på samma sätt. Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten.
Du kan uttrycka dig med variation och visst flyt. Du varierar delvis meningar, ord och fraser. Du skriver med både långa och korta meningar och använder en del linkers för att skapa variation.
Du kan uttrycka dig med god variation och bra flyt. Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver längre och mer avancerade meningar. Du använder bindeord ("linkers") för att skapa variation, flyt och sammanhang
Flyt
Du använder ord på svenska och de grammatiska felen gör texten svår att förstå.
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel. De fel som finns stör inte förståelsen.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel. Du gör endast några grammatiska fel och hanterar för det mesta kongruens (is/are, was/were, have/has, do/does) samt att skriva i presens och perfekt.
Du använder ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Du behärskar även kongruens (is/are, was/were, have/has, do/does) samt att skriva i presens och perfekt. Språkets flyt gör att budskapet går fram med lätthet.
Textens uppbyggnad
Det finns ett försök att inleda och avsluta texten, t ex genom att skriva "I'm going to write about.,," Det finns ansats till styckeindelning men ej helt genomtänkt.
Det finns en inledning och en avslutning. Mittdelen av texten är indelad i stycken.
Det finns en genomtänkt struktur. Tydlig inledning, styckeindelning och avslutning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: